HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - rotiranje crteža u Autocadu

24a. ROTACIJA CRTEŽA
U LAYOUT MODELU

Search This Web Site

Adsense sponzorPostoji mogućnost da ćete nekada imati potrebu da zarotirate crtež na Layout Modelu prije samog ispisa ( u sastavnici ). To može ovisiti o položaju crteža pa Vam je potrebno zarotirati vidljivi dio crteža da bi kompletno vidljiv stao u sastavnicu.

Tom prilikom trebate imati oznaku Sjever-Jug da bi bio vidljiv položaj crteža/objekta. Ako ikada budete imali za potrebu uraditi rotiranje crteža prilikom ispisa pratite slijedeće korak da vidite kako se to radi.

Uzmimo za primjer da imamo nekakav crtež na koji smo dodali pokazivač ( kompas ) smjer Sjever/Jug. Pogledajte sliku ispod.

Autocad crtež

Dakle crtež je pripremljen i mi trebamo isplotati dio crteža na papir.
Postupak plotanja neću opisivati, tutorial imate na linku PLOT

Dakle imamo LAYOUT mod i u njemu imamo Sastavnicu

Sastavnica u ACAD-u

Sada kad imamo pripremljenu sastavnicu potrebno je u nju umetnuti okvir u koji ćemo importirati naš crtež. To radimo preko izbornika View => Viewports => 1 Viewport

Viewport in Autocad

Nakon odabira naredbe razvučemo pravokutnik u unutarnjem okviru sastavnice pa imamo ovakvu situaciju sa importiranim crtežom u dodanom okviru.

Crtež u sastavnici spreman za plotanje

Naš cilj je uvećati dio crteža zaobljenog stepeništa a da mu promijenimo položaj tj. zarotiramo crtež za 90° stupnjeva ( ili prema želji )

Crtež uvećamo tako da se u Layout modu prebacimo iz PAPER u MODEL a time će nam se i unutarnji okvir ( na slici plave boje ) podebljati i sada možemo crtež uvećavati i pomjerati. Za više detalja o PAPER/MODEL pogledajte link SASTAVNICA.

Model u Layoutu

Sada idemo pristupiti rotiranju crteža za 90° da bi nam se moglo vidjeti cijelo stepenište.

Command: UCS [+enter]

Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>:
OB [+enter]

Select object to align UCS: [ovdje sada trebamo selektirati liniju po kojoj će se odrediti rotiranje. Idemo selektirati liniju koja prikazuje sjever,
DVA PUTA klik na nju , prvi klik na cijelu liniju a drugi na jedan od krajeva linije tj. hvataljku +enter]
Command:
Command:
PLAN [+enter  +enter]

Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:
Regenerating model.
Command: '_textscr

Sada imamo ovakvu situaciju. Crtež se zarotirao. Ostaje nam ga samo uvećati na određeno mjerilo ( ili po želji )

rotiranje crteža u Autocadu

Što smo dobili ovom radnjom rotiranja možete vidjeti iz priloženoga.
Uzmimo za primjer da se bavite geodezijom pa trebate isplotati kopiju katastarskog plana a čestica koju želite isplotati ne može stati u određenom zadanom mjerilu na papir A4. Ako je zarotirate tada možete dobiti situaciju crteža koji možete plotati.

Gore navedeni primjer je za 90°jer sam slučajno odabrao crtež kakav jeste. U daljnjem primjeru pogledajte kako zarotirati željeni smjer pod kutom.

Princip rada je isti samo što se možemo poslužiti dodatnom linijom pod kutom koju nacrtamo a kasnije istu obrišemo.

Dodatnu liniju crtamo u Layout modu MODEL pod željenim kutom i kada dođemo do dijela gdje trebamo selektirati objekt (vidi naredbe u gore navedenom kodu: Select object to align UCS ) dotičnu liniju selektiramo pomoću koje ćemo odrediti smjer rotiranja. Ovdje trebamo voditi računa koji dio linije selektiramo ( LIJEVI ili DESNI , ovdje mislim klikanje na hvataljku prilikom drugog klika ) jer će o njemu ovisiti u konačan rezultat rotiranja. Na slici ispod uočite selektiranu liniju koja nam je pomoćna za određivanje rotiranja. Nju ćemo na kraju obrisati.

Linija koju smo privremeno dodali i selektirali prilikom upisa naredbi. Na slici uočite gdje treba kliknuti prilikom selektiranja tj. drugog klika

Rotiranje crteža u Layoutu Autocada Rezultat nakon završetka radnje ( u ovom slučaju sam selektirao lijevu stranu linije ). Dakle sa polaznog stajališta crteža vidimo da se crtež zarotirao za cca 30 stupnjeva u odnosu na prvobitni položaj )
 

Adsense sponzorRotacija crteža u ACAD

 U slučaju selektiranja DESNE hvataljke ( desnog dijela pomoćne linije ) crtež se zarotirao skoro za 210°stupnjeva u odnosu na prvobitni položaj crteža tj. u odnosu na pomoćnu liniju.

Da bi bolje ovo shvatili pogledajte položaj strelice Sjever u početnom crtežu a onda i nakon selekcije na Lijevoj ili Desnoj strani.

Da bi ste ovo shvatili u potpunosti, malo vježbajte sa određenim crtežom na kojem imate naznačene linije i kutove ( ovdje obavezno morate poznavati koordinatni sutav ). Samo dugotrajnom vježbom steći ćete rutinu i znati kako i u kom smjeru nacrtati pomoćnu liniju za rotiranje crteža u željenom smjeru a uz to i za određen broj stupnjeva. Da se razumijemo, Vi možete bilo koju liniju na crtežu iskorititi za rotiranje crteža. Ne morate crtati pomoćnu. No ipak pripazite na linije koje su spojene u polyline ili u block i slično ( pogotovo linije koje su krivudave ili zaobljene )

I na kraju obrišite pomoćnu liniju i prebacite se u Layout - PAPER mod i isplotajte crtež.

DRUGI NAČIN ROTIRANJA CRTEŽA U LAYOUT MODELU

Pogledajte link 24b. Rotiranje crteža => ucsfollow

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr