AutoCAD 2007 početna
 

1 Uvod u progeCAD
2 Osnove progeCAD
3 progeCAD vs AutoCAD
4 Alatne trake u progeCAD
5 "AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a
6 Print / plot u progeCAD
7 progeCAD Explorer
8 Upravljanje blokovima iCADlib
9 EasyArch i integracija Google Earth
10 iCARE za progeCAD
11 progeCAD za Mac računala
   
   
   
   
   
   
   
 

TUTORIALI ZA PROGECAD - progeCAD professional - "AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a

5. "AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a

Search This Web Site

Adsense sponzor"AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a

90% mogućnosti AutoCAD-a za 7% cijene AutoCAD-a

AutoCAD je zasigurno najpopularniji CAD program, ali je postao preskup prosječnim korisnicima. U vrijeme kada sve cijene software-a i hardware-a padaju, cijena AutoCAD-je rasla. Tim više što u Hrvatskoj cijena AutoCAD-a je znatno skuplja od one u regiji, primjerice u Srbiji. Upravo zato je i nastao progeCAD Professional koji pruža 90% mogućnosti AutoCAD za manje od 7% cijene pune licence AutoCAD-a. Za većinu 2D crtača tih 10% više funkcija i naredbi koje ima AutoCAD su nebitne jer ih nikada ne koriste. Ne radi se o kineskom proizvodu, već je razvijen od strane talijanske firme progeCAD srl koja svake godine izbacuje novu inačicu progeCAD-a i prati AutoCAD po DWG standardu.

ProgeCAD 2011 work window

AutoCAD 2011 work window

Od AutoCAD LT verzije progeCAD Professional je jeftiniji otprilike 5 puta, a ima još i neke dodatne funkcije i može raditi u 3D.

U daljnjem tekstu biti će objašnjene sličnosti i razlike između progeCAD i AutoCAD programa. Terminologija koja se koristi u oba programa je gotovo identična: veća razlika u terminologiji je npr. da se u progeCAD-u koristi "esnap" i "entity snaps" za razliku od AutoCAD-a gdje se to zove "osnaps" i "object snaps".
 

AutoCAD i progeCAD najvažnije sličnosti

• DWG, DXF i DWF formati datoteka
• korisničko sučelje (user interface)
• komande, naredbe i sistemske varijable
• kratice i aliasi naredbi
• način printanja
• alatne trake i ikone u alatnim trakama
• izbornici, fontovi, tipovi linija i hatch-a
• LISP i VBA programiranje
• UCS, način rada sa modelom i layoutom
• način unošenja naredbi u komandnoj traci sa aliasima i tipkama Enter i Spacebar
• 3D i ACIS

Usporedba korisničkog sučelja AutoCAD 2011 i progeCAD 2011 Professional

TRAKA IZBORNIKA

Traka izbornika prilikom prvog pokretanja programa koja je prikazana na slikama je gotovo ista, ali ne i identična. Treba naglasiti da je to kod prvog pokretanja programa, jer sa nekoliko postavki može se podesiti da trake izbornika i sami izbornici budu identični.

Alatna traka sa svim izbornicima u progeCAD 2011 Professional

Alatna traka izbornika u progeCAD 2011 Professional

Alatna traka sa svim izbornicima u AutoCAD 2011

Alatna traka izbornika u AutoCAD 2011

progeCAD ima 3 dodatna izbornika koja AutoCAD nema, a uključuje dodatne funkcije:

1. Image – izbornik za upravljanje slikama
2. Add-On u kome su dodaci iCADLib, konverzija PDF to DXF i Google Earth.
3. EasyArch koji je posebni dodatak za arhitekte.

IZBORNIK DRAW

Na primjeru izbornika Draw vidi se da je obim naredbi u progeCAD-u i AutoCAD-u vrlo sličan i da se naredbe jednako zovu i imaju slične ikone.

Izbornik DRAW u progeCAD 2011

Izbornik DRAW u progeCAD 2011

Izbornik DRAW u AutoCAD 2011

Izbornik DRAW u AutoCAD 2011

ALATNA TRAKA - standardni izbornik

Tipke u većini alatnih traka koriste ikone koje se minimalno razlikuju kao što je vidljivo na slikama

Alatna traka Standard u progeCAD

Alatna traka Standard u progeCAD

Alatna traka Standard u AutoCAD

Alatna traka Standard autoCAD

Također, u početnim postavkama programa nekoliko tipki je smješteno u različitim alatnim trakama. To se može u postavkama promijeniti da bude identično kao i kod trake izbornika, ali nije nužno, nego ovisi o osobnim preferencijama.

STATUSNA TRAKA

Obje statusne trake imaju tipke koje pokazuju slične informacije, glavna razlika je da je progeCAD zadržao originalni AutoCAD-ov standardni tekstualni izgled tipki Snap, Grid, Ortho i ostalih, dok je AutoCAD prešao na nove slikovne ikone, što može zbunjivati dugogodišnje korisnike navikle na tekstualne tipke. Tipke se isključuju u oba programa sa jednim klikom lijeve tipke miša, u progeCAD-u tipka izgleda stisnuto kada je uključena, a u AutoCAD-u dobije plavu boju.

Statusna traka u progeCAD 2011 Professional

Statusna traka u progeCAD 2011 Professional

Statusna traka u AutoCAD 2011

Statusna traka u AutoCAD 2011

Koordinatni sustav i korištenje kursora

KURSOR i UCS ikona (UCS=user coordinate system, korisnički koordinatni sustav)
Veličina kursora može se mijenjati u oba programa odabirom u opcijama "crosshair size). Na početku je postavljeno na 5%, a preporučamo staviti na 100% jer pomaže kod crtanja. Kod progeCAD-a je dodatno postavljena drukčija boja za svaku os.

Kursor i UCS ikona u ProgeCAD    Kursor i UCS ikona u AutoCAD

KURSOR i UCS ikona u progeCAD 2011 Professional KURSOR i UCS ikona u AutoCAD 2011
Oba programa prikazuju UCS ikonu u donjem lijevom kutu.

Usporedba izbornika prečaca – desni klik miša

Do izbornika prečaca (shortcut menu) u oba programa može se doći klikom desne tipke miša. Ovdje ćemo pokazati usporedbu 2 izbornika, jedan se dobije samo klikom desne tipke miša, a drugi držanjem Shift tipke i klika desne tipke miša. Kao što se vidi na slikama, izbornici su slični, ali ne potpuno.

progeCAD 2011 izbornik prečaca – aktivira se desnim klikom miša

 

AutoCAD 2011 izbornik prečaca – aktivira se desnim klikom miša

 

progeCAD 2011 izbornik prečaca – aktivira se Shift + desni klik miša

AutoCAD 2011 izbornik prečaca – aktivira se Shift + desni klik miša

Adsense sponzorAutoCAD i progeCAD terminologija - rječnik različitih pojmova

Terminologija i korišteni pojmovi su uglavnom isti, ovdje je dan pregled nekih pojmova koji se u progeCAD-u drukčije zovu i njihov ekvivalent u AutoCAD-a.
 

progeCAD pojam (termin)

AutoCAD ekvivalentan pojam (termin)

command bar

command line

edit length (izbornik modify)

lengthen (izbornik modify)

entity

object

entity snap

object snap

entity snap precision

aperture

esnap

osnap

edata

xdata

fixed attribute

constant attribute

follow

continue

freehand

sketch

hidden attribute

invisible attribute

infinite line

XLine

orthogonal

ortho

parallel

offset

plane

solid (2D)

point snap

node snap

predefined attribute

preset attribute

prompt box

context menu

prompt history window

text screen

quick selection

quick select

reference grid

grid

snapshot

slide

validate attribute

verify attribute


Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2012 - IvanC -
ic.ims.hr