AutoCAD 2007 početna
 

1 Uvod u progeCAD
2 Osnove progeCAD
3 progeCAD vs AutoCAD
4 Alatne trake u progeCAD
5 "AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a
6 Print / plot u progeCAD
7 progeCAD Explorer
8 Upravljanje blokovima iCADlib
9 EasyArch i integracija Google Earth
10 iCARE za progeCAD
11 progeCAD za Mac računala
   
   
   
   
   
   
   
 

TUTORIALI ZA PROGECAD - progeCAD professional - progeCAD alatne trake (toolbars)

4. Alatne trake u progeCAD - Toolbars in progeCAD

Search This Web Site

Adsense sponzorAlatne trake u progeCAD – Toolbars in progeCAD

Alatne trake, naredbe i vraćanje početnih postavki u progeCAD 2011

Nakon što je objašnjena sličnost grafičkog sučelja progeCAD-a Professional i AutoCAD programa i osnovne postavke crteža, sljedeće na redu su naredbe, tj. komande i njihov način unošenja.

Za crtanje DWG crteža koriste se komande koje kreiraju i mijenjaju entitete. Prethodno je objašnjeno da pod entitet ili element se smatraju svi osnovni objekti koje koristimo za crtanje (linije, krugovi, blokovi, tekstovi ...).

Naredbe, tj. komande se mogu koristiti na isti način kao i u AutoCAD-u:

  1. Klikom lijeve tipke miša na ikonice u alatnim trakama
  2. Odabirom naredbe u pojedinom izborniku (Menu)
  3. Upisivanjem naredbi u komandnoj traci i pritom razlikujemo:
  • upisivanje cijele naredbe, npr. circle ( krug) i stisnite Enter ili spacebar
  • upisivanje kratice, tzv. alias, npr c što je kratica za circle (krug) i stisnite Enter ili spacebar

Komandnu traku možete uključiti i isključiti u izborniku View – Display – Command bar. Preporučujemo da ju držite uključenom jer kao i u AutoCAD-u rad je puno brži ako koristite aliases naredbi koje često koristite.

Prikazivanje i skrivanje alatnih traka u progeCAD 2011

Kada prvi put pokrenete progeCAD 2011 Professional, prikazuju se sa lijeve, desne, gornje i donje strane alatne trake koje se sastoje od ikona. Klikom lijeve tipke miša na pojedinu ikonu aktivirati ćete naredbu koja je pridružena toj ikon. Nakon prvog otvaranja progeCAD-a prikazuju se sljedeće alatne trake:

AddOn – posebni dodaci progeCAD koje drugi CAD programi nemaju
Draw – alatna traka za crtanje
Draw order – poredak entiteta, tj. elemenata
Entity Properties – svojstva elemenata
Express Tool: Layer – alati za brzo mijenjanje postavki slojeva
Express Tools – alati za brže crtanje koji objedinjava nekoliko naredbi
Modify – prilagođavanje elemenata
Standard – standardna alatna traka
Style – definiranje tekstualnih stilova

popis alatnih traka (toolbars) u progeCAD 2011 professional

Kliknete li desnom tipkom miša u prostor gdje se nalaze bilo koje alatne traka, otvoriti će se padajući izbornik sa svim alatnim trakama. One označene kvačicom su trenutno vidljive. Kao što vidite na slici, progeCAD nudi veliki izbor različitih alatnih traka. Nećemo detaljno opisivati sve alatne trake jer bi predugo trajalo. U samom programu pod Help-Printable Help je dostupan kompletni priručnik u PDF-u na preko 700 stranica te tamo možete naći detaljni popis naredbi na engleskom jeziku. Također, na ovoj stranici je dostupan progeCAD priručnik u kome je opisano korištenje AutoCAD naredbi.

Osim kompletnog popisa alatnih traka na dnu padajućeg izbornika može se odabrati i Toolbars (alatne trake) i Customize (prilagođavanje). Odabirom Toolbars ući ćete u izbornik gdje možete također odabrati koje alatne trake će biti vidljive, ali i promijeniti veličinu i izgled ikonica.

Prilagođavanje alatnih traka odabirom Customize dijalog prozora u progeCAD 2011

Odabirom Customize ulazi se u izbornik kao na slici. Do ovog izbornika osim desnim klikom na alatnu traku i odabirom Customize, može se doći i preko Tools-Customize-Menu.

dijalog prozor (customize) za podešavanje izbornika u progeCAD

Sam izbornik se sastoji od 4 kartice:

1. Menus (izbornici)

Moguće je dodavanje i brisanje naredbi iz svakog izbornika. Ovo preporučujemo ostaviti kako je, a samo jako iskusni korisnici AutoCAD-a i progeCAD-a sebi će prilagoditi izbornike.

2. Toolbars (alatne trake)

Ova kartica se ujedno i prva otvara kada se odabere Customize. Iz jedne alatne trake moguće je "odvući" neku ikonu i preseliti u drugu alatnu traku.

3. Keyboard (tipkovnica)

U kartici tipkovnice dan je popis predefiniranih kombinacija tipki. To se odnosi na funkcijske tipke i na kombinacije tipki Alt, Ctrl, Shift sa drugim tipkama. Moguće je pridružiti nekoj kombinaciji tipki sa lijeve strane neku naredbu sa desne strane.

4. Aliases (kratice za naredbe)

Aliases customize dijalog prozor za naredbe u progeCAD

Ovo je kartica u kojoj je dan sa lijeve strane kompletan popis svih aliasa (kratica za naredbe) koje se upisuju u komandnu traku. Od sve 4 kartice ovo je jedina za koju preporučujemo da unesete neke promjene i prilagodite sebi. Dakle, svatko od nas koristi neke naredbe češće od drugih. Za one naredbe, tj. komande koje stalno koristite dobro je da se mogu aktivirati upisom u komandnu traku određene kratice koji se sastoji od jednog ili više slova. Budući želite raditi čim brže najbolje je da te kratica za te naredbe koje često koristite ima samo jedno slovo. Stoga, naredbe koje često koristite dodijelite kratice (alias) odabirom assign. Najprije sa lijeve strane odaberite alias, onda sa desne naredbu koju će pozivati i kliknite na assign
Kod progeCAD-a dodavanje kratica za naredbe je puno jednostavnije i prilagođenije korisniku nego u AutoCAD-u.

Vraćanje početnih postavki naredbi, alatnih traka, izbornika i kratica u progeCAD

Često se desi da se kod podešavanja i modificiranja postavki u progeCAD-u zbog brzine ili neznanja klikne na krivo mjesto i odabere neželjena opcija. Ponekad se to korisnicima desi jer slučajno stisnu neku kombinaciju tipki. Rezultat svega navedenog mogu biti izgubljene ikone i izbornici, promijenjene kratice za naredbe i slično.
Ukoliko Vam se to desi najbolje je vratiti početne postavke programa. Za to postoji puno jednostavniji način od reinstaliranja programa. Najprije zatvorite progeCAD 2011 Professional. U Windowsima odaberite Start – Programs – progeCAD 2011 Professional ENG – Utility – Restore Toolbar and Menu.
Otvoriti će se prozor u kojem kaže da će se postavke resetirati. Odaberite Yes lijevom tipkom miša.

kako resetirati progeCAD


Zatim program pita koji profil želite resetirati. Uglavnom je to Default profil ako niste kreirali neke svoje profile sa svojim postavkama. Kliknite na Default i odaberite OK.

Default profil u progeCAD nakon resetiranja

 

Otvara se prozor u kojem su već selektirane sve postavke koje se vraćaju na početak. Možete ostaviti sve kvačice ili ako ste imali problema samo sa alatnim trakama (Toolbars) onda sve ostalo isključite i ostavite samo kvačicu kraj Toolbars. Nakon što odabrete OK i u sljedećem prozoru Yes za potvrdu, program će javiti da je uspješno resetirao željene postavke.

izbor postavki za default reset u progeCAD

Adsense sponzorOtvorite progeCAD i provjerite jesu li se problemi riješili. Ako i dalje nije sve riješeno ponovite postupak, ali ovaj puta ostavite kvačice kraj svega.
progeCAD 2011 Professional je pouzdan i stabilan program, te ako primijetite da s vremenom nešto ne radi kao što je radilo na početku (nestale su neke naredbe, izbornici, kratice ne rade i slično), znači da se nešto poremetilo u programu. Stoga je najbolje napraviti resetiranje programa na opisani način.


Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2012 - IvanC -
ic.ims.hr