AutoCAD 2007 početna
 

1 Uvod u progeCAD
2 Osnove progeCAD
3 progeCAD vs AutoCAD
4 Alatne trake u progeCAD
5 "AutoCAD like" osjećaj - progeCAD za korisnike AutoCAD-a
6 Print / plot u progeCAD
7 progeCAD Explorer
8 Upravljanje blokovima iCADlib
9 EasyArch i integracija Google Earth
10 iCARE za progeCAD
11 progeCAD za Mac računala
   
   
   
   
   
   
   
 

TUTORIALI ZA PROGECAD - progeCAD professional - osnovne postavke crteža u progeCAD

2. Osnove progeCAD

Search This Web Site

Adsense sponzorOsnovne postavke crteža u ProgeCAD

Drawing settings in progeCAD

Nakon pokretanja progeCAD-a mogu se promijeniti početne predefinirane postavke crtanja. Odabirom Tools-Drawing Settings ulazi se u izbornik koji se sastoji od 6 kartica:

1. Drawing Units (jedinice za crtanje) u progeCAD

Kao i u AutoCAD-u, sa progeCAD-om se crta u punoj veličini (1:1 skala), a zatim se postavi faktor razmjere prilikom ispisa ili crtanja crteža. Prije nego što započnete crtanje, međutim, morate odrediti odnos između jedinica crteža i stvarnog svijeta jedinica.
Na primjer, možete odlučiti da li jedan linearna jedinica crteža predstavlja palac, stopu, metar ili milju. Osim toga, možete odrediti način na koji program mjeri kutove. Predlažemo da ostavite postavku linearnih i kutnih jedinica na Decimal. Za obje linearne i kutne jedinice, možete postaviti stupanj prikaza preciznosti koji se definira brojem decimalnih mjesta. Preciznost postavki utječe na prikaz udaljenosti, kutova i koordinata.

progeCAD Drawing Units

2. Coordinate Input in progeCAD

• Snap and Grid
• Entity Snaps – isto što i Object Snap (Osnap) u AutoCAD-u. Do ovog izbornika može se doći i desnim klikom na Esnap (skroz dolje desno na ekranu) i odabirom settings. Entity Snap podrazumijeva nišanjenje (ciljanje) u određenu točku neke linije ili objekta, a izvodi se sa uključenom funkcijom ESNAP. Možete odabrati krajnje točke linije ili luka, središte kruga, raskrižje bilo koja dva entiteta, ili bilo koje drugo geometrijski značajno mjesto. Pod entitet se smatraju svi osnovni objekti koje koristimo za crtanje (linije, krugovi, blokovi, tekstovi...).

progeCAD Entity Snaps

• Entity Selection - izbornik u kome se definira način selektiranja entiteta.

- Multi-select mode je vrlo bitan jer ukoliko se označi kvačica biti će moguće selektiranje većeg broja objekata i linija. Ukoliko se ne označi moguće je selektirati samo jedan pojedinačni entitet.
- Pickbox – odabire se veličina okvira za selektiranje entiteta

progeCAD Entity Selection

• Limits – definiranje limita crteža
• Polar Snap

3. Display in progeCAD

– definira se na koji način se prikazuju koordinate, ispunjenost entiteta, tekst i ostali prikazi. Kod većih nacrta isključivanje nekih prikaza može ubrzati rad.

• Coordinate Display – koordinate kursora su prikazane na dnu progeCAD prozora. Može se odabrati da se trenutna pozicija kursora neprestano ažurira ili samo kod selektiranja.

progeCAD display
 4. Entity Creation in progeCAD

Namještanje trenutnih slojeva, boja, tipa linija i skale koje će poprimiti novi entiteti. Također je moguće mijenjati postavke pojedinačno za svaku vrstu entiteta.

Entity Creation in progeCAD

5. Entity Modification in progeCAD

Podešavanje opcija koje definiraju kako će se mijenjati entiteti. Npr. opcija Mirror kao i u AutoCAD-u može tekst rotirati tako da ga se može čitati i nakon zrcaljenja ili da ga se stvarno zrcali kao svaki drugi objekt. Tu su i ostale opcije kao definiranje distanci i kutova prilikom spajanja linija.
 
Entity Modification in progeCAD

6. 3D Settings in progeCAD

3D settings in ProgeCAD

Adsense sponzorA - upišite ili odaberite trenutnu 3D debljinu.
B - upišite ili odaberite trenutni 3D nagib.
 


Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2012 - IvanC -
ic.ims.hr