HOME

1 MODIFY toolbar
2 COPY
3 MIRROR
4 ARRAY
5 OFFSET
6 MOVE
7 ROTATE
8 TRIM
9 EXTEND
10 CHAMFER
11 FILLET
12 EXPLODE
13 EDIT POLYLINE
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako produljiti ili produžiti liniju

9. EXTEND - produljivanje linije
(kako produžiti liniju)

Search This Web Site

Adsense sponzorKako produljiti ili produžiti liniju pomoću naredbe EXTEND

Naredbu EXTEND pokrećemo sa alatne trake MODIFY ili sa tekstualnog izbornika Modify => Extend, ili u Command Line promptu upišite naredbu.
Naredbom EXTEND možemo produžiti neku liniju od njenog kraja ( Endpoint )

Produljivanje linija se vrši na slijedeći način:

1. pomoću miša

- kliknite na gumb Extend
- selektirajte objekt ( liniju ) koja je granica za produljenje ( u ovom slučaju na crvenu liniju koja će se iscrtkati a ona je "Boundary edges" granična linija-ivica )
- pritisnite Enter tipku ( pogledajte podnaredbe u Command Line promptu )
- kliknite na zelenu liniju

Command: _extend
Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select boundary edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:

Sada imate ovakvu situaciju

DRUGI PRIMJER pomoću miša:

- kliknite na gumb Extend
- selektirajte objekt ( liniju ) koja je granica za produljenje ( u ovom slučaju na crvenu liniju koja će se iscrtkati a ona je "Boundary edges" granična linija-ivica )
- pritisnite Enter tipku ( pogledajte podnaredbe u Command Line promptu )
- upišite slovo E ( Edge - rub/ivica) u Command Line
- pritisnite Enter
- kliknite na zelenu liniju
- pritisnite tipku ESCAPE (ESC ) da završite radnju

sada imate ovakvu situaciju ( i naravno sada možete produžiti crvenu liniju do zelene i tako ih vezati )
( dakle obratite pažnju na podnaredbe u Command Line promptu , isprobajte ih )

Command: _extend
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select boundary edges ... [Klik na crvenu liniju]
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:[Enter]
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: E [upišite slovo E]
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>: [Enter]
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: [Enter]

 

TREĆI PRIMJER

U ovom primjeru ispod uočite da pravokutnik nije crtan sa naredbom Recetangle već sa LINE. Isto tako postoji problem kod selektiranja linije. Ako želite npr: selektirati lijevu stranu poligona ( peterokutnika ) i u lijevo produžiti linije pravokutnika tada to nećete moći možda izvesti jer prilikom selektiranja , cijeli poligon će se selektirati. Stoga ga trebate razbiti u dijelove pomoću naredbe EXPLODE prije nego pokrenete naredbu EXTEND.
Ovo isto važi za sve polilinije kao i za likove koje crtate sa naredbama CIRCLE, POLYGON, RECETANGLE .. jer prilikom selektiranja imate više selektiranih linija tj. cjelina pa Autocad ne zna na koju stranu treba produžiti označene linije.

Extend, produživanje linija - AutoCAD

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr