HOME

1 MODIFY toolbar
2 COPY
3 MIRROR
4 ARRAY
5 OFFSET
6 MOVE
7 ROTATE
8 TRIM
9 EXTEND
10 CHAMFER
11 FILLET
12 EXPLODE
13 EDIT POLYLINE
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako napraviti kopiju sa razmakom u Autocadu

5. OFFSET- odmak ili distanca

Search This Web Site

Adsense sponzorKako napraviti kopiju linije sa određenim razmakom u Autocadu

Naredbu OFFSET pokrećemo sa alatne trake MODIFY ili sa tekstualnog izbornika Modify => Offset, ili u Command Line promptu upišite naredbu.
Naredbom OFFSET možemo PARALELNO kopirati linije, i kružnice sa određenim odmakom ( distance ) od izvorne linije.

SAVJET: objekte koji nisu likovi crtajte naredbom POLYLINE  a crteže koji su spojeni iz različitih linija konvertirajte ( sditiraje ) u poliliniju. Pogledajte EDIT POLYLINE

Kopiranje sa odmakom se vrši na slijedeći način:

1. pomoću miša

- kliknite na gumb Offset
- pritisnite enter tipku
- selektirajte objekt
- kliknite na mjesto gdje želite kopirati objekt ( sa strane izvornog objekta )

Uočite da je naredba i dalje aktivna nakon prvog odmaka, pritisnite tipku ESCAPE za prekidanje naredbe.


 

2. pomoću odmaka ( distance )

- kliknite na gumb Offset
- upišite vrijednost za odmak 20 ( distanca od izvorne linije )
- pritisnite Enter tipku
- selektirajte objekt
- kliknite na jednu od strana od izvorne linije gdje želite kopirati objekt ( sa strane izvornog objekta )

Uočite da je naredba i dalje aktivna nakon prvog odmaka, pritisnite tipku ESCAPE za prekidanje naredbe.

PRIMJER OFFSET naredbe sa LINE i POLYLINE

Ako imate crtež koji je nacrtan od dijelova ( različitih linija ) i želite primjeniti OFFSET naredbu nećete moći baš dobiti željeni rezultat ako prethodno niste sve linije konvertirali u POLILINIJU ( POLYLINE ).

Dakle potrebno je linije prije OFFSET naredbe spojiti u jednu POLILINIJU.

Pa recimo nakon spajanja te dvije pililinije ( na crtežu desno ) i primjene naredbe REGION možete nacrtati crtež ovakvog izgleda u 3D.

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr