HOME

1 MODIFY toolbar
2 COPY
3 MIRROR
4 ARRAY
5 OFFSET
6 MOVE
7 ROTATE
8 TRIM
9 EXTEND
10 CHAMFER
11 FILLET
12 EXPLODE
13 EDIT POLYLINE
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako editirati poliliniju - Kako spojiti dve ili više linija u poliliniju; Spajanje dvije linije u poliliniju u AutoCAD-u

13. EDIT POLYLINE - editiranje polilinije

Search This Web Site

Adsense sponzorKako editirati poliliniju - Kako spojiti više linija u poliliniju pomoću naredbe EDIT POLYLINE (pedit)

Spajanje dvije linije u poliliniju u AutoCAD-u

Pomoću naredbe EDIT POLYLINE uradite slijedeće ( alatna traka MODIFY II ):

1. Kliknite na gumb Edit Polyline
2. Selektirajte jednu od polilinija ( linija )
3. Obratite na pažnju na podnaredbe u Command Line koja glasi
    ( Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
4. Aktivirajte podnaredbu Join, tako što upišete slovo J ( j ) za podnaredbu JOIN i pritisnite tipku ENTER
5. Pokazivač miša Vam se preobrazio u mali kvadratić a u Command Line Autocad Vas upozorava da selektirate objekte
    ( Select objects: )
6. Selektirajte svaku poliliniju (liniju) i pritisnite tipku ENTER ( možete i pomoću okvira za selektiranje )
7. Pritisnite tipku ESCAPE (ESC )
8. Selektirajte neku od linija i uočite da su se prilikom selektiranja označile sve polilinije (linije) koje ste crtali i sada imate jednu poliliniju u komadu.

Ako su nacrtane linije različitih verzija ( Linija, Polilinija, Luk itd… ) i vi ste kao prvu selektirali Običnu liniju nacrtanu s LINE ili eventualno luk nacrtan sa Arc naredbom tada u među-koraku 2 i 3 nakon selektiranja prve linije, pojavit će Vam se pitanje „Do You want to turn it into one? <Y>“ Što znači , Želite li linije konvertirati u jednu? . Autocad Vam nudi opciju YES pa je dovoljno pritisnuti Enter tipku a potom nastaviti sa toč. 3

Na slici ispod uočite da sam nacrtao crtež koji se sastoji od 4x linije LINE, 1x linija POLYLINE i 1x linija ARC
( Da ne bude zabune na slici sam nacrtao svaku vrstu linija u drugom Layeru tj. drugom bojom )

Kada selektirate svaku od nacrtanih linija to izgleda ovako kao na slici ispod. ( Uočite hvataljke za svaku liniju )

spajanje više linija u jednu liniju

Aktivirajte naredbu EDIT POLYLINE i pratite gore opisane korake da bi sve linije spojili ( konvertirali ) u jednu POLYLINE.
Na kraju imate jednu Poliliniju boje kao prva linija koju ste selektirali ( ja sam selektirao prvo luk crvene boje )

spajanje više prostih linija u poliliniju

Ako koristite naredbu POLYLINE sa podnaredbom WIDTH ( širina linije ) nakon završenog crtanja linija je prikazana kao ispunjena. Ako želite možete ispunu linije ukloniti naredbom FILL ( ON/OFF ) nakon koje je potrebno pokrenuti naredbu REGEN.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr