HOME

1 MODELING toolbar
2 POLYSOLID
3 BOX
4 CONE
5 EXTRUDE
6 UNION
7 SUBTRACT
8 LOFT
   

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati 3D tijelo od 2D lika

2. MODELING - POLYSOLID

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati 3D tijelo od 2D lika

PLOYSOLID naredba na alatnoj traci MODELING služi za transformiranje ( konvertiranje ) 2D linija u 3D tijela.

  • Line  ( linije )
  • 2D polyline  ( polilinije )
  • Arc ( luka )
  • Recetangle ( pravokutnik )
  • Circle  ( kružnice )

Linije koje nacrtamo pomoću ove naredbe konevrtiramo u 3D tijelo a potom dobivena tijela možemo obrađivati.
Ovu naredbu recimo možete koristiti kod crtanja Tlocrta zidova a potom njihovu konverziju u 3D sa širinom i visinom radi ortogonalne projekcije u 3D.

Uočite da od jedne linije nastaje 3D tijelo koje se sastoji od linija visine i širine koju smo odredili. Prilikom rada sa ovom naredbom obratite pažnju na podnaredbe u Command Line promptu.

Kod crtanja ovom naredbom uključite 3D pogled ( SE Isometric )

PRIMJER CRTANJA 3D TIJELA IZ 2D LIKA

Za primjer pogledajte sliku ispod i na njoj nacrtane linije ( Line, POLYLINE, ARC, RECETANGLE, CIRCLE )
Uočite oblik UCS-a. Pogled je 3D - SE Isometric

Primjenom naredbe POLYSOLID na gore nacrtane linije izgled je kao na slici ispod.

kreiranje 3D modela iz 2D crteža - AutoCAD

Naredba za svaki lik na slici iznad glasi ovako: ( nakon primjene naredbe na jedan objekt ponovite naredbu za sve ostale )

Command: POLYSOLID [ klik na gumb Polysolid ]
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: H [
određivanje visine budućeg objekta ]
Specify height <50.0000>: 200 [
dvjesto jedinica ]
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: W [
određivanje širine budućeg objekta ]
Specify width <50.0000>: 50 [ pedeset jedinica ]
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: O [ definiranje objekta ]
Select object: [
selektiranje linije  ili polilinije ili luka ili kružnice ili pravokutnika ]

AKo želite možete uključiti više linija koje tvore mrežni crtež objekta. To možete naredbom ISOLINES za koju odredite novi broj linija. Ako želite vratiti prvobitni izgled borja linija jednostavno pokrenite ponovno narednu i upišite broj 4.

Command: ISOLINES
Enter new value for ISOLINES <4>: 50 [novi broj linija]
Command: REGEN [osvježavanje radne površine - crteža]
REGEN Regenerating model.

Sada neki crteži izgledaju ovako kao na slici ispod

Ako uključite Conceptual Visual Style tada imate ovakav izgled objekata.

Podnaredba JUSTIFY služi nam kada želimo jednu liniju konvertirati u 3D tijelo ali tako da se linija proširi na obje strane

Ako kliknete na naredbeni gumb POLYSOLID i odredite High i Width ( Visinu i Širinu ) tada možete crtati bez da imate ikakvih linija na radnoj površini i to odmah u 3D. ( naravno sve zavisi koji ste pogle3d 3D odabrali ) tako ćete moći i vidjeti što crtate.

 
 

Adsense sponzor
Ja s ovom naredbom obično crtam u Tlocrtu ( TOP pogled ) a imam i uključene ostale poglede  u manjim prozorima ( Viewports ).
Nakon što završim dio POLYSOLID linije i pritisnem Enter odmah mogu vidjeti kako to izgleda u 3D.

Uočite da sam nastavljao linije sa naredbom Polysolid. Vezao sam se na točke Endpoint prethodne linije pa s obzirom da je linija konvertiranja JUSTIFY tako je i moj vezni zid "sjeo" na polovinu nastavljenog zida. Stoga trebate obratiti pažnju kada crtate sa ovom naredbom jer se linija širi na obje strane od polazne točke.

Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009-2018 - IvanC - ic.ims.hr