HOME

1 MODELING toolbar
2 POLYSOLID
3 BOX
4 CONE
5 EXTRUDE
6 UNION
7 SUBTRACT
8 LOFT
-

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati prijelaz iz linije u liniju u Autocadu

3. MODELING - LOFT

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati prijelaz iz jednog objekta u drugi objekat u Autocadu

LOFT naredba na alatnoj traci MODELING služi za crtanje lika ili 3D tijela koje ima nepravilan oblik i njome se mogu spajati dvije polilinije koje nisu u ravnini ili regioni koji nisu u ravnini. ( npr: kada želite spojiti dvije polilinije u jean lik ili npr: dva polukurga ili kvadrata u neko 3D tijelo nepravilnog oblika.
Naredbu možete pokrenuti i u Command Line Promptu => LOFT

Uvjeti za rad sa ovom naredbom su slijedeći:

- sve linije moraju biti nacrtane sa naredbom POLYLINE (ili ako crtate običnim linijama tada ih morate spojiti u jednu Poliliniju.)
- objekti koji se spajaju ovom naredbom ne smiju biti u istoj ravnini (ravninu zamislite kao jedan papir A4.) jer se neće moći spojiti.

U ovom primjeru ja ću spojiti dva objekta koja nisu u istoj ravnini. Prvi objekt je polukrug a drugi izlomljena linija (polilinija)
Crveno na crtežu je path (staza) tj. putanja po kojoj će se spojiti ova dva objekta.

 
Spajanje dvije polilinije u lik sa prijelazom

Adsense sponzorOdmah da napomenem da obratite pažnju na tekući Layer i njegovu boju. Nakon završene naredbe crtež će biti u Layeru koji ste postavili kao tekući (ne defaultni). Kada smo pripremili objekte za spajanje potrebno je kliknuti na gumb za naredbu LOFT. Pokazivač miša nam se preoblikuje u mali kvadratić i sada je potrebno kliknuti na prvi objekat a to je naša polukružnica pa klik na drugi objekat a to je izlomljena polilinija.
Uočite da u Command promptu sada imate pitanje na koji način ćete izvesti spajanje ova dva objekta. Ja sam to izveo preko Path, dakle upišite slovo "P" bez navodnika i kliknite na jednu od crvenih linija jer je to putanja kojem će se naši objekti spajati.

Command: _loft
Select cross-sections in lofting order: 1 found
Select cross-sections in lofting order: 1 found, 2 total
Select cross-sections in lofting order:
Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections only>: P
Select path curve:
Command:

Tako da naš crtež sada izgleda ovako kao na slici ispod

Ili ako pogledamo Realistic View to izgleda ovako

crtež kreiran naredbom LOFT


Kako nacrtati prijelaz iz jednog 3d tijela u drugo 3D tijelo u Autocadu

Ako želimo nacrtati neko 3D tijelo sa prijelazom to možemo uraditi na slijedeći način. Uzmimo za primjer kao na slici ispod gdje imamo dva REGIONA ( kvadrat i kružnicu). Obavezno mora biti region ako kreirate 3D tijelo

Postupite na isti način kao i u prethodnom primjeru sa naredbom LOFT.

Command: _loft
Select cross-sections in lofting order: 1 found
Select cross-sections in lofting order: 1 found, 2 total
Select cross-sections in lofting order:
Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections only>: P
Select path curve:
Command:

 

I naravno ako umanjite oba objekta i napravite još jedno 3D tijelo tada možete oduzeti (SUBTRACT naredbom) jedan od drugoga i dobiti ovakvo šuplje 3D tijelo.

 

Također za broj linija u kvalitetnom prikazu koristite naredbu ISOLINES i za refresh koristite REGEN u Command Promptu.

I na kraju još jedan primjer kako možemo napraviti prijelaz iz jednog objekta u drugi objekt.

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009-2018 - IvanC - ic.ims.hr