HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati krivulju u Autocadu

9. SPLINE - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati krivulju pomoću naredbe SPLINE ( krivulja )

Što je Spline.
To je valovita linija ( KRIVULJA ) koja je slična Poliliniji po selektiranju a pomoću ove naredbe možete kreirati valovitu ili krivudavu liniju koja ima više hvataljki na sebi. Pomoću tih hvataljki ( GRIP ) možete dodatno oblikovati konačni izgled linije.
Nacrtana SPLINE linija ima samo dvije krajnje vezne točke i to Endpoint, dok za razliku od toga ima više hvataljki ( koje vidite nakon selektiranja iste ). Pomoću ovih hvataljki možete liniju naknadno pomjerati i kreirati njenu putanju.
Napomena!: Što više ovih hvataljki napravite to ljepše možete oblikovati putanju linije.

Crtanje valovite krivulje SPLINE

1. Sa alatne trake DRAW ( ili textualnog izbornika Draw > Spline ) izaberite gumb SPLINE i kliknite.
2. Na radnom površini kliknite za prvu točku koja će biti endpoint Spline, potom klik na drugu točku, potom klik na treću točku i tako redom do krajnje točke. Što više među klikova između početne i krajnje točke to veća mogućnost za naknadnu obradu linije.
3. Nakon određenog broja klikova ( tj. Točaka ) u Command Line uočite ovakvu napomenu "Specify next point or [Close/Fit tolerance] <Start tangent>:". Ako u pišete slovo C (c ) za podnaredbu CLOSE Autocad će zatvoriti liniju sa početnom točkom, ako je to to što želite tada pritisnite Enter 2x.

Obratite pažnju na funkcijski gumb za ORTHO mod. Ako je Ortho uključen i napravite Spline i uz to je zatvorite sa Close, naizgled će se činiti da je to samo jedna linija. Međutim kada uhvatite za hvataljke i pomjerite dio linije uočit ćete da je krug linije zatvoren.. Zato isključite Ortho prilikom crtanja Spline linije.

Adsense sponzor
Ako želite nacrtati "otvorenu" SPLINE liniju tada na krajnjoj točki kliknite DTM ( desnom tipkom miša ) 4 puta.
1. prvi DTM klik namjerava zatvoriti Spline => kliknite DTM pa izaberite opciju Enter
2. drugi DTM klik vraća vas na početnu točku => kliknite DTM
3. drugi DTM klik vraća vas na završnu točku => kliknite DTM
4. četvrti DTM klik završava naredbu i kreira otvorenu Spline liniju. => kliknite DTM

ili jednostavno kliknite ENTER 3 puta.
 

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr