HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati kružnicu ili krug u Autocadu - Autocad tangenta na kružnicu

8. CIRCLE - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorCIRCLE ( kružnica )

Ako želite nacrtati neku kružnicu ( circle) orređenog radiusa ili diametra ( polumjera ili promjera ) tada trebate koristiti naredbu CIRCLE.(ovo je pomoć za Autocad tangentu na kružnicu)
Na alatnoj traci DRAW kliknite na gumb CIRCLE. Ili sa tekstualnog izbornika DRAW => CIRCLE => i izaberite opciju za crtanje kružnice.
Preporučam da koristite tekstualni izbornik jer imate više opcija. Obratite pažnju na Command Line prompt jer se u njemu može pojaviti zahtjev za dodatne elemente.

Naredba CIRCLE ime 6 opcija za crtanje kružnice.

Tekstualni izbornik Circle u Autocadu

Sam naziv podnaredbe nam govori pomoću kojih parametara možemo nacrtati neku kružnicu.

Crtanje kruga (kružnice) pomoću Center - Radius ( centar - polumjer )

Crtanje kružnice pomoću Centralne točke i polumjera se vrši tako što postavite središnju točku kružnice na crtežu a potom kliknete mišem na neko mjesto na crtežu, ( ili upišete polumjer u Command Line )

Kada kliknete na naredbu a potom prvi klik na radnoj površini u Command Line promptu se pojavljuju podnaredbe koje možete koristiti. U ovom slučaju crtamo sa mišem pa ćemo kliknuti negdje na radnu površinu po želji a time smo definirali Radius ( polumjer ).

Command:
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]:[klik mišem i tako smo odredili Radius]

Isto tako ako želite upisati Radius ( polumjer ) to učinite odmah nakon prvog klika

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 100 [dimenzija RADIUSA (polumjera)]

Crtanje kruga (kružnice)  u AutoCADu

Crtanje kruga (kružnice) pomoću  CENTER - DIAMETER ( centar - promjer )

Ako nakon prvog klika upišemo slovo D ( d ) podnaredbe Diametar, znači da u slijedećem koraku trebamo upisati promjer kružnice.

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <90.7457>: D
Specify diameter of circle <181.4913>:
200

Crtanje kruga (kružnice) u Autocadu

Crtanje kruga (kružnice) pomoću 2 Point ( 2 točke )

Crtanje kružnice sa mišem pomoću dvije točke vrši se tako što kliknemo prvi klik za postavljanje tangente kružnice a potom pomjerimo miša u drugu suprotnu točku i kliknemo na željeno mjesto. Ako želimo nakon prvog klika možemo upisati dimenziju DIAMETRA ( promjera ) kružnice.

Crtanje kruga (kružnice) pomoću 3 POINT ( 3 točke )

Sam naziv podnaredbe sve govori a evo i slika ispod

Crtanje kruga (kružnice) pomoću  TAN - TAN - RADIUS ( tangens - tangens - polumjer )

Ovu podnaredbu CIRCLE naredbe možemo koristiti na način da odredimo kojih sve linija će se dodirivati tangenta kružnice.(Autocad tangenta na kružnicu)

Crtanje kruga (kružnice) pomoću TANGENTI

Crtanje kruga (kružnice) pomoću TAN - TAN - TAN  ( tangens - tangens - tangens )

Ovu podnaredbu koristimo ako želimo kružnicu smjestiti unutar nekog lika, poligona i slično ( ili npr: između više linija )
Kada se na nekoj od linija pojavi nišan za Tangentu tada kliknite mišem (Autocad tangenta na kružnicu)

Rezultat je na slici ispod

DONUT (ispuna ili popunjavanje kruga

Ako želite nacrtati kružnicu u kružnici a uz to da bude popunjena po vanjskom rubu trebate koristiti naredbu DONUT.
Ovdje trebate koristiti Command Line prompt.
Nakon prvog klika potrebno je upisati Diametar ( promjer ) unutrašnje kružnice + enter a potom promjer vanjske kružnice + enter, sada Vam se pojavio obris kružnica a sve što je potrebno je da kliknete u točku gdje želite smjestiti crtež.

Command: _donut
Specify inside diameter of donut <50.0000>: 50
Specify outside diameter of donut <90.0000>: 90
Specify center of donut or <exit>:

Obratite pažnju na sliku ispod. Nakon crtanja nekog crteža naredbom DONUT, ili drugom naredbom u kojoj se koristi ispuna istu možete izbjeći sa naredbom FILL ( ON/OFF ). ON uključuje ispunu a OFF isključuje ispunu. Nakon upotrebe naredbe FILL obavezno je potrebno upotrijebiti naredbu REGEN ( RE ) da se slika crteža regenerira.

Ovu naredbu također možemo koristiti kod crtanja POLYLINE sa određenom širinom ( koja se prikaže kao ispunjena linija )

NAPOMENA:

Kružnica ( CIRCLE ) ima četiri nišana i zovu se Quadrant. Pogledajte sliku ispod.

Nišani quadranta u Autocadu

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr