HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

7. ARC - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati ARC ( luk )


ARC ( luk )

Ako želite nacrtati neki LUK  ( ARC ) proizvoljnog oblika tada trebate koristiti naredbu ARC.
Na alatnoj traci DRAW kliknite na gumb ARC. Ili sa tekstualnog izbornika DRAW => ARC => i izaberite opciju za crtanje luka.
Preporučam da koristite tekstualni izbornik jer imate više opcija. Obratite pažnju na Command Line prompt jer se u njemu može pojaviti zahtjev za dodatne elemente.

Naredba ARC ime 10 opcija za crtanje luka.

tekstualni izbornik ARC u Autocadu

Adsense sponzor
Naredbu ARC koristimo gdje god trebamo nacrtati neki luk ( nezavršenu kružnicu ) a najčešće se koristi kod crtanja smjera otvaranja vrata u nekom građevinskom tlocrtu

Pokušat ću pojasniti svaku od navedenih podnaredbi. OBRATITE PAŽNJU da prilikom crtanja luka vodite računa o COUNTER CLOCKWISE smjeru ( suprotno  od kazaljki na satu ) osim kod naredbe 3Points ( 3 točke )

Sam naziv podnaredbe nam govori pomoću kojih parametara možemo nacrtati neki luk.

3 POINTS ( 3 točke )

Crtanje luka pomoću tri točke. Ovdje u stvari koristimo podnaredbu Start-Tangent-End ali sa izuzetkom smjera crtanja Counter Clockwise. Ovaj smjer ovdje ne funkcionira pa tako možemo krenuti iz ishodišta i ovisno o smjeru koji smo odabrali a uz to i o kvadrantu dobit ćemo određeni položaj luka.

Sama naredba nam govori da imamo 3 parametra. Početnu točku, tjeme luka ( tangenta luka ) i završnu točku. Usput dok crtate pratite zahtjeve Autocada u Command Line promptu.

 

Crtanje luka u autocadu -

START - CENTER - END ( start - centar - završetak )

Crtanje luka pomoću tri točke Start-Centar-Završetak. Obratite pažnju na ikonu podnaredbe i sve će Vam biti jasno. Ovdje vrijede pravila smjera crtanja Counter Clockwise. Tako da će se luk nacrtati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ovaj način crtanja luka možemo iskoristiti kod crtanja smjera otvaranja vrata. UOČITE smjer crtanja luka u odnosu na početnu i završnu točku.

Crtanje luka u autocadu - START - CENTER - END ( start - centar - završetak )

START - CENTER - ANGLE ( start - centar - kut )

Crtanje luka u autocadu - START - CENTER - ANGLE ( start - centar - kut )

START - CENTER - LENGTH ( start - centar - udaljenost između krajnjih točaka luka)

Crtanje luka u autocadu - START - CENTER - LENGTH ( start - centar - udaljenost između krajnjih točaka luka)

START - END - ANGLE ( start - završetak - kut luka)

Crtanje luka u autocadu - START - END - ANGLE ( start - završetak - kut luka)

START - END - DIRECTION ( start - završetak - smjer crtanja luka)

Crtanje luka u autocadu - START - END - DIRECTION ( start - završetak - smjer crtanja luka)

START - END - RADIUS ( start - završetak - polumjer)

Ovdje sam radius izmjerio pomoću INQUIRY naredbe pa prema tome i napravio novi luk da bi se uklopilo u primjer.

Crtanje luka u autocadu - START - END - RADIUS ( start - završetak - polumjer)

CENTER - START - END  ( centar - start - završetak )

Crtanje luka u autocadu - CENTER - START - END  ( centar - start - završetak )

CENTER - START - ANGLE  ( centar - start - kut luka )

Crtanje luka u autocadu - CENTER - START - ANGLE  ( centar - start - kut luka )

CENTER - START - LENGTH  ( centar - start - udaljenost između krajnjih točaka luka)

Crtanje luka u autocadu - CENTER - START - LENGTH  ( centar - start - udaljenost između krajnjih točaka luka)

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr