HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

4. POLYLINE - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorCrtanje POLYLINE započinjemo preko gumba Polyline na alatnoj traci DRAW ( ili tekstualni izbornik Draw => Polyline ). Istu možemo aktivirati preko Command Line prompta ( pline )

Nakon klika na na gumb potrebno je nacrtati liniju ili skup linija ( kao da crtamo sa naredbom LINE ). U stvari u vizualnom pogledu ova naredba se ne razlikuje od naredbe LINE ali kod SELEKTIRANJA imamo vidnu razliku. ZA DETALJE kako se crta jedna linija ili skup linija pogledajte link LINE

Linija nacrtana naredbom LINE ima jednu HVATALJKU ( Grip ) više dok POLYLINE nema srednju hvataljku.

Na slikama ispod možete tu razliku uočiti. Obratite pažnju na podnaredbe [Arc,/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] koje neću objašnjavati ovdje. Ovo je ipak web za početnike u Autocad-u.

NAPOMENA: SVE Linije i Polilinije možemo crtati jednu preko druge bez bojazni od problema. Jednostavno ih crtamo u različitim LAYERIMA i sa drugom bojom ( kao što sam ja uradio na slikama ispod )

Crtež nacrtan naredbom POLYLINE

Crtež nacrtan naredbom LINE

U principu nema neke razlike ali kada SELEKTIRAMO dotične linije tada vidimo razliku i možemo znati kojom naredbom je dotična linija nacrtana. Uočite da sam na slikama ispod nazive layera prilagodio naredbama linija sa kojima sam crtao.

crtanje polyline - AutoCAD

Da ne bi bilo zabune obje ove vrste linija imaju OSNAP točke za vezivanje prilikom crtanja ( a da bi mogli vezivati točke morate uključiti funkcijski gumb za OSNAP mod )

vezne točke polilinije - AutoCAD

Ovdje želim naglasiti da je dobro crtati ovom naredbom POLYLINE kada želimo nacrtati neki zatvoreni crtež od kojega ćemo kasnije kreirati REGION ( za sada smo to trebate znati ) i naravno kada jednom započnete crtanje ovom naredbom crtajte do kraja nemojte prekidati ( dakle sve u jednom potezu ako je moguće ).
ZAŠTO ?
Zato što prilikom selektiranja ( klikom na polyline iz jednog poteza ) selektirali ste cijelu poliliniju. A ako ste crtali sa Polyline iz više početaka tada ćete i morati selektirati više puta ( jer imate više polilinija ).
Osim ako selektirate pomoću okvira za selektiranje cijeli crtež.

Na slici ispod uočite da sam nacrtao zatvoreni višekutnik ali sa dvije POLILINIJE što se manifestiralo kada sam selektirao ( kliknuo na liniju ). Dakle selektirana linija je nacrtana sa POLYLINE naredbom isto kao i druga ( koja nije selektirana )
Da sam crtež nacrtao u jednom potezu tada bi nakon selektiranja ( klikom miša na neku liniju od segmenata ) cijeli crtež bio selektiran. Da bi bili sigurni da je to polilinija vidimo da nema srednju hvataljku ( grip )

Spajanje više linija, polilinija i lukova u jednu POLILINIJU.

Kako dvije ili više polilinija konvertirati u jednu?
Ili pak kako više različitih linija ( Line, Polyline, Arc ) spojiti u jednu poliliniju.

Ako ste nacrtali dvije ili više polilinija koje tvore jedan crtež a želite sve zajedno konvertirati u jednu poliliniju, isto možete pomoću naredbe EDIT POLYLINE sa alatne trake MODIFY II.

Uzmimo da ste nacrtali višekutnik koji se sastoji od tri polilinije ( ili više različitih linija). Svaku poliliniju ( liniju, luk, poliliniju ) ste nacrtali zasebno ( ali su spojene ).

Pomoću naredbe EDIT POLYLINE uradite slijedeće ( alatna traka MODIFY II ):

1. Kliknite na gumb Edit Polyline
2. Selektirajte jednu od polilinija ( linija )
3. Obratite na pažnju na podnaredbe u Command Line koja glasi
    ( Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
4. Aktivirajte podnaredbu Join, tako što upišete slovo J ( j ) za podnaredbu JOIN i pritisnite tipku ENTER
5. Pokazivač miša Vam se preobrazio u mali kvadratić a u Command Line Autocad Vas upozorava da selektirate objekte
    ( Select objects: )
6. Selektirajte svaku poliliniju i pritisnite tipku ENTER ( možete i pomoću okvira za selektiranje )
7. Pritisnite tipku ESCAPE (ESC )
8. Selektirajte neku od linija i uočite da su se prilikom selektiranja označile sve polilinije koje ste crtali i sada imate jednu
    poliliniju u komadu.

Ako su nacrtane linije različitih verzija ( Linija, Polilinija, Luk itd… ) i vi ste kao prvu selektirali Običnu liniju nacrtanu s LINE ili eventualno luk nacrtan sa Arc naredbom tada u među-koraku 2 i 3 nakon selektiranja prve linije, pojavit će Vam se pitanje „Do You want to turn it into one? <Y>“ Što znači , Želite li linije konvertirati u jednu? . Autocad Vam nudi opciju YES pa je dovoljno pritisnuti Enter tipku a potom nastaviti sa toč. 3

Na slici ispod uočite da sam nacrtao crtež koji se sastoji od 4x linije LINE, 1x linija POLYLINE i 1x linija ARC
( Da ne bude zabune na slici sam nacrtao svaku vrstu linija u drugom Layeru tj. drugom bojom )

spajanje više linija i polilinija u jednu - AutoCAD

Kada selektirate svaku od nacrtanih linija to izgleda ovako kao na slici ispod. ( Uočite hvataljke za svaku liniju )

spajanje polyline - AutoCAD

Aktivirajte naredbu EDIT POLYLINE i pratite gore opisane korake da bi sve linije spojili ( konvertirali ) u jednu POLYLINE.
Na kraju imate jednu Poliliniju boje kao prva linija koju ste selektirali ( ja sam selektirao prvo luk crvene boje )

Ako koristite naredbu POLYLINE sa podnaredbom WIDTH ( širina linije ) nakon završenog crtanja linija je prikazana kao ispunjena. Ako želite možete ispunu linije ukloniti naredbom FILL ( ON/OFF ) nakon koje je potrebno pokrenuti naredbu REGEN.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr