HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

3. CONSTRUCTION LINE - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorConstruction Line ( Konstrukcijska beskonačna linija - pravac ) je naredba koja iscrtava liniju preko cijele radne površine a možete je koristiti kao pomoćnu u nekoj boji a kasnije izbrisati. Za tu svrhu možete kreirati novi Layer i nazvati ga ConstructionLayer. Nakon završetka crtanja Construction line pritisnite tipku ESCAPE ( ESC ) da bi ste završili crtanje tj. odustali od daljnjeg crtanja dotične linije. Naredba je aktivna tokom crtanja i možemo nacrtati više linija a crtanje završavamo sa ENTER.

Obratite pažnju u Command Line promptu na [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] podnaredbe

Crtanje CONSTRUCT LINE započinjemo klikom na gumb alatne trake DRAW ili upisom naredbe XLINE u Coomand promptu.
Nakon pokretanja naredbe imamo mogućnost mišem nacrtati liniju ili iskoristiti podnaredbe u Command Line promptu. Prva slova podnaredbe su za primjenu iste ( nije uvijek pravilo ali se uglavnom ističu VELIKIM SLOVOM a može ih biti i više )

Hor - Horizontalno - Upišemo slovo H ( h ) pojavljuje se linija i tada kliknemo na mjesto ( točku ) gdje ćemo nacrtati liniju

Ver - Vertikalno - Upišemo slovo V ( v ) pojavljuje se linija i tada kliknemo na mjesto ( točku ) gdje ćemo nacrtati liniju

Ang - Angle ( kut ) - Upišemo slovo A ( a ) i nakon toga opet u Command Line imamo pitanje koji kut želimo. Čim smo upisali kut pojavila nam se linija na radnoj površini i tada trebamo kliknuti na određenu točku gdje je želimo postaviti. Naredba je još aktivna i možemo kliknuti na slijedeću točku za postavljanje nove linije pod istim kutom.

Offset - Odmak linije - Ova podnaredba nam služi da Konstrukcijsku liniju nacrtamo paralelno sa nekom linijom na crtežu ali odmaknutu za određen broj jedinica.

Više o OFFSET naredbi pogledajte na linku OFFSET alatne trake MODIFY.

RAY ( polupravac )

Naredba RAY je slična naredbi Construction Line.
Construction Line crta zraku ( liniju ) na obje strane od početne točke a naredba RAY crta liniju ( zraku u beskonačnost ) u smjeru koji odredimo klikom nakon početne točke.

Ova naredba je aktivan i možemo crtati linije sve dok ne pritisnemo Enter.
Kada nacrtamo linije naredbom RAY završavamo je pritiskom na ENTER.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr