HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

2. LINE - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorNajvažniji element prilikom crtanja u Autocad-u je LINE ( linija ili crta ) a uz njega je i POLYLINE ( polilinija ) a nećemo zanemariti i POINT ( točku ) u Geodeziji. Pomoću ove naredbe možemo crtati likove u 2D kao i tijela u 3D

Da bi ste nešto nacrtali u Autocad-u potreban Vam je skup linija koji će zajednički formirati neki crtež.  Postoje dvije vrste osnovnih linija za crtanje. To su LINE i POLYLINE. ( koje su slične ali ipak imaju razlike )

Kada crtate neku liniju u 2D tada zamislite olovku i papir na kojem crtate. Dotični papir shvatite kao jednu ravninu. Ako crtate u 3D tada možete isto crtati u jednoj ravnini osim ako želite nacrtati neku liniju koja će biti u trodimenzionalnom prostoru, dakle nalazit će se u više ravnina. Zamislite jednu liniju koja lebdi u zraku u nekoj kutiji ( kutija ima samo tri ravnine donju XY, 1 bočnu YZ i prednju XZ) no o tome više u pojašnjenjima za Vrste 3D koordinata i 3D crtanje.

Kada nacrtate jednu od njih i selektirate na njima se pojave GRIP ( hvataljke ) koje nam služe za hvatanje dotične točke linije i eventualno pomjeranje ili pak za nišanjenje ( OSNAP ) ako želimo neku drugu liniju nacrtati tj. vezati uz prethodno već nacrtanu. Svaka od linija bilo da je samostalna ili dio nekog 2D lika, 3D tjela sadrži u sebi tri osnovne točke ( POINT ).

To su : ( ako nišanimo u određenu točku za vezivanje )
- Endpoint -krajnja 
- Midpoint -središnja
- Endpoint -krajnja

Prva slika prikazuje dvije vrste linija koje su selektirane sa njihovim hvataljkama a druga slika LINE i POLYLINE sa veznim točkama ( nišanima ), kada nišanimo na dotičnu točku za vezivanje gumb za OSNAP mod nam je uključen. ( Uočite da kada želimo vezati neku liniju na dotičnu i nanišaniti u udređenu toču, nema GRIP ( hvataljki ), one se pojavljuju samo kada selektiramo dotičnu liniju. Kako se vrši selektiranje pogledajte OVAJ link.
ENDPOINT, MIDPOINT i ostali nišani ( ciljanici ) za ostale točke vezivanja pojavljuju se samo kada smo uključili OSNAP mod  ( i uključili pojedine nišane ). Ovdje sam htio pokazati da i POLYLINE ima vezne točke za NIŠANE ( ciljanike ) tako da razlikujete GRIP ( hvataljke ) od NIŠANA ( ciljanika ). No o nišanima ( vrstama i njihovim uključenjem ) možete pobliže saznati na već pojašnjenom linku OVDJE.
BTW: NIŠAN ( ciljanik ) radi poput magneta, kada s eprivližite nekoj točki vezivanja i pojavi se NIŠAN, bez obzira jeste li precizno na dotičnoj točki ili ne, dovoljno je kliknuti i Autocad će vezati se uz prikazani nišan. ZATO obratite pažnju kada u blizini imate više nišana ( zumirajte dovoljno crtež da vidite za koji nišan se vežete )

nišani linije - AutoCAD

Dakle, sve ove mogućnost na jednoj liniji i poliliniji možemo primjeniti i na 2D likove, kao i na 3D tijela.

Ako crtamo preko COMMAND LINE retka tada moramo koristiti jednu od vrsta KOORDINATA ( Apsolutne, Polarne, Relativne itd...) Za više detalja o koordinatama pogledajte link br. 20 i 21 OVDJE.

Da ne bude zabune, ovdje objašnjavam crtanje linija pomoću miša, a naredbu LINE možete pokrenuti i preko Command LINE prompta i to upisom naredbe "LINE" ili slovo "L". Nakon toga treba specificirati polaznu točku linije pomoću neke od vrsta koordinata ( a često uz neku naredbu imate dodatne mogućnosti podnaredbi )

Mi se sada bavimo crtanjem linija MIŠEM. ( crtanje mišem možemo usporediti kao da crtamo sa polarnim koordinatama , jer uvijek krećemo iz ishodišta i određujemo kut smjera crtanja linije - dakle imamo polaznu točku ma gdje se nalazili na radnom prostoru crteža, ali da bi ste to shvatili morat ćete proučiti POLARNE KOORDINATE na linku br. 20 početne stranice )

ORTOGONALNO ( Pravokutno ) crtanje linija mišem započinjemo na slijedeći način.

Kliknemo na gumb LINE na alatnoj traci DRAW a potom kliknemo na površinu za crtanje ( time smo postavili početak linije ) potom pomaknemo pokazivač miša na mjesto gdje želimo. Čim smo pomakli miša linija nam se prikazuje u tom smjeru i to ili vodoravno ili okomito ( zavisi gdje smo pomakli pokazivač miša ) na drugi klik završavano započetu liniju, potom nastavljamo dalje ( jer nam je i dalje aktivna naredba LINE a to vidimo po bijeloj liniji koja nam se povlači za pokazivačem miša ), kliknemo na slijedeću točku i tako redom u nedogled.

Ako pri Ortogonalnom crtanju želimo završiti liniju koja ne prati pravokutno crtanje dovoljno je kliknuti na "Endpoint" ili "Midpoint" neke od linija i završiti sa tipkom ESCAPE ( ESC ) ali i ne moramo, možemo nastaviti i dalje crtati ( osim ako nismo pritisnuli tipku ESC ) ili pak u Command line upisali naredbu slovo "C" ( close ) bez navodnika što znači da zatvaramo crtež započetih linija i Autocad će sam nacrtati liniju i vezati je za početak prve linije.
Ako želimo pomjeriti crtež, pritisnemo KOTAČIĆ na mišu i zadržimo ga, pokazivač miša će se preobraziti u ikonu RUKE ( PAN ) i tada jednostavnim pomjeranjem lijevo-desno, gore-dolje pomjeramo crtež po radnom prozoru.

ODMAH da napomenem, nakon što ste nacrtali neku liniju ili više njih za prekid daljnjeg crtanja potrebno je pritisnuti tipku ESCAPE ( ESC ) na tipkovnici i time možete započeti crtanje drugom naredbom. Ako želite ponovno crtati liniju opet trebate kliknuti na gumb LINE na alatnoj traci.

U toku crtanja dok nam je aktivna naredba LINE, u samoj polovini crtanja, možemo mišem aktivirati neki od otvorenih prozora ( bez bojazni da ćemo prekinuti crtanje ) ili pak otvoriti Internet Explorer i potražiti nešto na internetu, a potom se ponovno klikom na Autocad-prozor u TASKBARU vratiti i nastaviti crtati započeti crtež ( linije ).

Uočite da crtanje baziramo na ishodištu koordinatnog sustava ( pogledajte položaj UCS-a ), no kod crtanja mišem svaka završna točka linije je ujedno i polazna točka nove linije. ( ovo će Vam trebati kod proučavanja RELATIVNOG koordinatnog sustava ) . Kod ortogonalnog crtanja kose linije pod kutom možete nacrtati samo kao završne i to kada ih vežete ( spajate ) za neku točku ( Endpoint, Midpointitd... ) na crtežu.

UOČITE na slici gore da je aktivan gumb za ORTHO mod ( pravokutno crtanje )

Na slici gore  možete uočiti slijedeće korake crtanja linija:

linija 1:
1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja  EAST ( istoka ) i klik u toč. 2
4. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije )

linije 2:

1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja  EAST ( istoka ) i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru crtanja  SOUTH ( juga ) i klik u toč. 3
5. Povlačenje u smjeru crtanja  WEST ( zapada ) i klik u toč. 4
6. Povlačenje u smjeru crtanja SOUTH ( juga ) i klik u toč. 5
7. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

lik 1:
1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru NORTH ( sjever ) crtanja i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru EAST ( istoka ) crtanja i klik u toč. 3
5. Povlačenje u smjeru crtanja SUOTH-WEST ( jugozapada ) tj. na toč. 1 i klik u toč. 1 a to je toč. 4 ( endpoint )
6. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

lik 2:
1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja NORTH ( sjevera ) i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru crtanja EAST ( istoka ) i klik u toč. 3
5. Povlačenje u smjeru crtanja SOUTH ( juga ) i klik u toč. 4
6. Povlačenje u smjeru crtanja NORTH-WEST ( sjeverozapada ) tj. na toč. 1 i klik u toč. 1 a to je toč. 5 ( endpoint )
7. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

DOWNLOAD datoteke VIDEO primjera OVDJE

POLARNO ( proizvoljno ) crtanje linija mišem započinjemo na slijedeći način

Sve što vrijedi za ORTOGONALNO crtanje vrijedi i za POLARNO sa razlikom što NE MORAMO pratiti pravokutni smjer crtanja već možemo odabrati proizvoljno smjer povlačenja linije a uz dodatne postavke za POLAR TRACKING možemo postaviti i kut smjera linije.

Za POLARNO crtanje potrebno je uključiti gumb za POLAR mod ( tada je ORTHO isključen ) i sve ostalo ja kao kod prethodno objašnjenog crtanja u ORTHO modu i ako želite mogućnost pomoćne crtane linije uključite OTRACK mod.

NAPOMENA ! Ako prilikom crtanja linija u POLAR modu želimo biti sigurni da će nam se linija nacrtati u smjeru PRAVOKUTNOG smjera ( pod 90 stupnjeva u odnosu na koordinatni sustav ) potrebno je pritisnuti tipku SHIFT na tipkovnici i tada nam se linja poravna. Inače u POLAR modu možemo izabrati smjer crtanja koji želimo pod nekim kutom.
Ako nam se slučajno pojavi crtkana linija u produžetku smjera crtanja tada znači sa se nalazimo u smjeru kuta koji je postavljen u POLAR TRACKING SETTINGSima . ( Da bi ste promijenili kut polar trackinga kliknite DTM na gumb POLAR moda a potom na Settings i u polje za "Increment Angle" upišite kut po želji koji želite da Vam uvijek Autocad signalizira kada se nađete u smjeru pod dotičnim kutom, bilo da je riječ o bilo kojem smjeru i kvadrantu od polazne točke. Dakle bilo da idete u smjeru North-East ( sjevero-istoka ) ili North-West ( sjevero-zapada) ili South-West ( jugo-zapada ) ili South-East ( jugo-istoka ).
OVA CRTKANA produžena pomoćna linija pojavit će se i kada odredite smjerove pod 90° u smjerovima  E, N, W i S a ako uključite OTRACK mod tada ćete je imati kao pomoćnu liniju za završavanje neke linije u dužini prethodno nacrtane linije. ( OTRACK mod VIDEO OVDJE )

To izgleda kao na slici ispod: Uočite kod prvog crteža da je kut +225° ( inače prilikom crtanja korištenjem koordinata možemo pisati i -135° ). Naravno ako ste proučili KOORDINATNI sustav ovo ćete shvatiti ( a napomenuo sam da je on jedan od najvažnijih faktora za rad u Autocad-u )

 polarno crtanje

UOČITE na slici gore da je aktivan gumb za POLAR mod ( polarno crtanje ) a OTRACK mod je isključen ( pomoćna crtkana linija za praćenje ostalih linija, o tome više na kraju ove stranice.).

Na slici gore  možete uočiti slijedeće korake crtanja linija:

linije 1:
1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja WEST ( zapada ) i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru crtanja SOUTH-WEST ( jugozapada ) i klik u toč. 3
    Ako želimo liniju pod kutom ( u ovom slučaju je to 45° ) koji smo postavili u settingsima polar moda tada ciljamo sve dok
    se ne pojavi produžena crtkana linija. A ako ne jednostavno sami postavimo položaj i kliknemo na završnu točku.
4. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije )

trokut:

1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja NORTH-EAST ( sjeveroistoka) i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru crtanja EAST ( istoka ) ( pojavljuje nam se crtkana pomoćna linija 0° i klik u toč. 3
5. Povlačenje u smjeru crtanja SOUTH-WEST ( jugozapada ) i klik u toč. 4 ( endpoint )
6. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

višekutnik:
1. Početak crtanja linije Klik na gumb LINE ( inače možete i na txt izborniku DRAW => LINE )
2. Klik na radnu površinu toč. 1
3. Povlačenje u smjeru crtanja SOUTH ( juga ) i klik u toč. 2
4. Povlačenje u smjeru crtanja NORTH-EAST ( sjeveroizapada) i klik u toč. 3 ( kut proizvoljan )
5. Povlačenje u smjeru crtanja NORTH ( sjever ) sa pritisnutom tipkom SHIFT na tipkovnici da bi linija bila pravokutna pod
   90° ( poravnjanje sa linijom 1-2 u točki 1 - za to pogledajte OTRACK mod na kraju ove stranice ) i klik u točki 4.
6. Povlačenje u smjeru crtanja EAST ( istoka ) ( pojavljuje nam se crtkana pomoćna linija 0° i klik u toč. 1 tj. toč. 5 ( endpoint )
6. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

Za podešavanje kuta : DTM na POLAR => Settings

U Settings-ima gumba LYN moda možete postaviti prikaz dodatnih informacija na kartici DYNAMIC INPUT.

Adsense sponzor
AKo uključite gumb LYN - Dynamic Input tada prilikom crtanja imate ovakvu situaciju.

 Za probu probajte uključiti GRID mrežu i SNAP koraka neka bude 10. Tada probajte crtati sa ORTHO i POLAR modom.
Da bi Vam bilo lakše downloadajte OVDJE datoteku za primjer, otvorite je u vašem Autocda-u i isprobajte.

CRTANJE MIŠEM i određivanje dužine linije

Kada crtate mišem osim što sami možete odrediti početnu i krajnju točku linije, isto tako možete odrediti dužinu ( dimenziju ) linije ( kao i određenih likova i tijela ).
Kako nacrtati neku liniju kombiniranim crtanjem miša i Command Line prompta.

Na postojećem crtežu kliknete u neku točku na liniji a potom povlačeći miša odredite smjer linije i tada u Command line upišete dimenziju ( dužinu )

Redoslijed linija na slici gore:

1. Mišem kliknete na proizvoljno mjesto na radnoj površini u toč. 1
2. Pomjeranje miša u smjeru East i proizvoljan klik u toč. 2
3. Pomjeranje miša u smjeru South i proizvoljan klik u toč. 3
4. Pomjeranje miša u smjeru West i proizvoljan klik u toč. 4
5. Pomjeranje miša u smjeru South-West i nakon toga upis broja 50 u Command Line pa pritisak na tipku Enter. ( linija je
   završila u datom smjeru sa dužinom 50 jedinica )
6. Pomjeranje miša u smjeru South-East i nakon toga upis broja 100 u Command Line pa pritisak na tipku Enter. ( linija je
   završila u datom smjeru sa dužinom 100 jedinica )
7. Pritisak na tipku ESC ( za prekid crtanja linije i završavanje crteža)

Uočite da je uključen POLAR, OSNAP, OTRACK i LWT mod.

POLAR - Polarno crtanje
OSNAP - Uključeni nišani za određene točke
OTRACK - Aktiviranje pomoćne crtkane linije za polarno crtanje
LWT ( Lineweight ) - Prikazivanje linije za crtanje u njenoj debljini.

Kako funkcionira OTRACK mod

Uključenjem gumba funkcije za OTRACK mod aktivirate pomoćnu crtkanu liniju koja Vam pomaže u crtanju mišem i eventualnom smještanju-završavanju neke linije tj. njene završne točke. Tako npr: kada crtate više linija i jednu liniju želite završiti u razini već postojeće linije pozicionirate pokazivač miša na željenu liniju ( pojavit će Vam se crtkana linja koja će kreirati ptrivremeno ukrižane linije i njihovo sjecište ) a potom ga pomjerite na mjesto gdje želite završiti namjeravanu liniju. Pogledajte sliku ispod.

Dakle, započnemo crtanje mišem i u određenoj točki ( toč. 4 ) kada želimo završiti u okomitoj razini ( na crtežu toč. 1 ) pomjerimo pokazivač na Endpoint točke 1 a potom ga pomjerimo prema dolje ( tada se pojavljuju pomoćne crtkane linije ) prateći okomitu crtkanu liniju dok imamo oznaku sjecišta na njoj postavimo je u drugu okomitu liniju i kliknemo mišem.
Sada smo sigurni da nam toč. 5 završava po okomici u pravcu linije toč. 1 ( OTRACK mod VIDEO Download ovdje )

Na slijedećem linku možete pogledati neke standardne debljine (širine) linija za tehničko crtanje u Autocadu

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr