HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati prostoručnu liniju u Autocadu

18. SKETCH - crtanje pomoću MIŠA

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati prostoručnu liniju u Autocadu pomoću naredbe SKETCH ( prosotručna linija )

Ako želite nacrtati neku prostoručnu liniju proizvoljnog oblika tada trebate koristiti naredbu SKETCH.

Prije same upotrebe naredbe SKETCH potrebno je u Command Line promptu pokrenuti naredbu SKPOLY i postaviti joj vrijednost na 1 da bi dobili Poliliniju ( u protivnom ćete dobiti jednu liniju koja se sastoji od puno malih linija i nećete konačnu liniju moći možda oblikovati kako želite ).

Command: SKPOLY
Enter new value for SKPOLY <0>: 1

Command: SKETCH
Record increment <1.0000>: 1

Gdje se koristi ova linija koju još nazivamo "prostoručna linija"?
Koristi se gdje god želite skicirati ali najčešće kada želimo prikazati obris nekog predmeta ( crteža ) prekid nekog 3D tijela ili na papiru prilikom printanja želite između krajnje dvije točke dijela crteža želimo rastaviti na sredini.

Linija koju dobijemo crtanjem pomoću ove naredbe sastoji se od segmenata ( dijelova ) određene dužine a koju možemo mijenjati. Što je dužina segmenta manja to je linija cjelovitija ( a segmente možete vidjeti velikim Zoom-om ( uvećanjem )) a opet što je segment duži to je linija lomljivija.

Ova naredba se koristi upisom u Command Line promptu i glasi : SKETCH ( sketch )
Nakon upisa ove naredbe u Command Line promptu uočite slijedeće: Record increment <1.000>: što znači da je dužina segmenta linije 1 ( jedna jedninca ).
Ako želite prostoručnu liniju što "ljepšeg" kompaktnijeg izgleda tada ovu dimenziju postavite na 1 a u suprotnom experimentirajte sa različitim dužinama segmenta.

Prostoručna linija naredbom SKETCH crta se na slijedeći način.

1. U Command Line upišite SKPOLY [ova naredba kreira poliliniju od nacrtane linije]
2. Upišite vrijednost 1 + enter

1. U Command Line upišite naredbu SKETCH
2. U Command Line upišite dužinu segmenta ( dijela linije ) u jedinicama ( vrijednost po izboru, najčešće je to 1 )
3. Kliknite na površinu LTM a potom pustite tipku miša i pomjerajte miša prema zamišljenoj putanji, da bi završili
   prostoručnu liniju kliknite LTM ( lijevom tipkom miša )
4. Ako želite nastaviti crtati drugu prostoručnu liniju dovoljno je da samo započnete novu jer je naredba i dalje aktivna.
5. Za prekid aktivnosti naredbe Sketch tj. da završite crtanje pritisnite ENTER.

Napomena: Obratite pažnju na funkcijski gumb za ORTHO mod. Ako je on uključen tada nećete moći nacrtati liniju kako želite, jer će linija pratiti pravokutne smjerove i bit će izlomljena.Gdje se koristi naredb SKETCH

Koristi se za "pokidani crtež" "krnji presjek" itd..., kada je crtež predugačak da stane na papir a želite prikazati krajeve i u sličnim slučajevima.
Pogledajte sliku ispod ( ne zamjerite na brzini i lošem izgledu ) ;-)

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr