HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako kreirati region u Autocadu

15. REGION ( regija - područje)

Search This Web Site

Adsense sponzorKako kreirati zatvoreno područje pomoću naredbe REGION ( regija - zatvoreno područje)

kreiranje regiona, zatvorenog područja  - AutoCAD
 

REGION naredba nam služi da zatvorimo jedno područje u cjelinu . Često se ova naredba veže sa narebom BOUNDARY ( granica ) koja stvara jedno granično područje ali u dva oblika ( Region ili Polyline )

REGION naredbu možete primijeniti samo na crtež koji je zatvoren linijama. Ako imate neki crtež i ne možete primijeniti naredbu REGION tada zumirajte crtež maximalno i provjerite jesu li sve linije vezane jedna za drugu. ( vidi sliku ispod, koja izgleda nakon maximalnog ZOOM-a  )

nakon MAX ZOOM-a se vidi da linije nisu spojene ( vezane )

Npr: Nacrtali smo neki višekutnik od jednostavnih linija . Kada selektiramo dotične linije tada vidimo da je selektirana svaka zasebno. Nakon obrade dotičneog višekutnika sa naredbom REGION i ponovnog selektiranja uočavamo da se jednim klikom selektirao cijeli crtež ( nema više pojedinačnih linja )

Isto tako ova naredba je važna kada želimo na neki crtež primjeniti naredbu EXTRUDE ( za stvaranje 3D tijela ) npr: ZIDA u 3D pogledu a zid je nacrtan u tlocrtu od linija.

Za provjeru jesmo li nakon primjene naredbe REGION dobro kreirali regiju kliknite na gumb Realistic Visual Style na alatnoj traci Visual Style i ako je crtež ispunjen ispunom tada ste dobro odradili.

Primjer nacrtanih likova sa različitim naredbama ( linijama ) bez naredbe REGION u pogledu 2D Wireframe

Primjer gornjih crteža ali u pogledu kada su likovi selektirani ( bez primjene naredbe REGION )

Primjer gornjih crteža ali u pogledu Realistic Visual Style ( bez primjene naredbe REGION )

Za primjenu naredbe REGION na dotične likove uradite slijedeće:
Klik na gumb REGION na alatnoj traci DRAW ( tekstualni izbornik Draw => Region ) ili upišite naredbu u Command Line prompt.

Nakon klika na gumb naredbe selektirajte sve linije lika ( ja sam selektirao prvi lik ) a potom pritisnite enter

Command: _region [naredba]
Select objects: 1 found [selektirana linija prva]
Select objects: 1 found, 2 total [selektirana linija druga]
Select objects: 1 found, 3 total [selektirana linija treća]
Select objects: 1 found, 4 total [selektirana linija četvrta]
Select objects: [ENTER tipka]
1 loop extracted.
1 Region created. [1 region je kreiran]

Isto tako mogli ste selektirati cijeli lik odjednom pomoću okvira za selektiranje.

Sada imamo ovakvu situaciju kada selektiramo kreirani region.

Istu naredbu sam primjenio i na KRUŽNICU. Na POLIGON nisam primjenio naredbu.
Sada kada prijeđemo u pogled Realistic Visual Style vidimo da su se likovi na koje smo primjenili naredbu REGION popunili ispunom .
 

Adsense sponzor
U koliko dođe do problema sa ovom naredbom prilikom crtanja onda vjerojatno trebate koristit naredbu BOUNDARY ( Region ) i kliknuti unutar zatvorenog područja. Ako Vam se tom prilikom selektiraju sve linije tada ste sigurni da je područje potpuno zatvoreno. Naredba Boundary također može više linija konvertirati u jednu Poliliniju ( opcija Polyline )

U koliko imate problema sa kreiranjem REGIONA tj. linije vam nisu negdje spojene (pa nemate zatvoreno područje pogledajte tutorijal) Kako pronaći prekid polilinije

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr