HOME

1 DRAW alatna traka
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECTANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako snimiti BLOK u Autocadu - Autocad make block

11. MAKE BLOCK - WBLOCK

Search This Web Site

Adsense sponzorMAKE BLOCK ( kreiraj blok ) - WBLOCK ( snimi blok u datoteku )

Što je BLOK ( BLOCK ) u Autocad-u

To je jedan crtež koji je sastavljen od više linija, lukova, i slično i čini cjelinu koju često koristite prilikom crtanja nekog većeg kompleksnijeg crteža. Kao blok najčešće se koristi crtež vrata i prozora u građevinskom crtežu tlocrta ( no ima ih još, sve ovisi čime se bavite ). Izrađene blokove možete vrlo brzo insertirati u crtež bez veće muke da ga stalno morate crtati iz početka.

Razlikujte dvije vrste Bloka ( BLOCK )

1. Blok koji ste definirali u svom kompleksnom crtežu. Dakle imate jedan ogroman crtež ( tlocrt ) u kojem ćete trebati nacrtati 10 vrata, 20 prozora itd...Ako kreirate blokove za ovaj crtež i koristite ih u njemu tada će se ovi blokovi nalaziti kao dio cjeline crteža  ( sa strane ) i nakon snimanja datoteke završenog crteža ti blokovi se spremaju sa crtežom.
Dakle blokove kreirane pored glavnog crteža možete koristiti samo u dotičnom crtežu.
Ako nekome pošaljete datoteku dotičnog crteža tada ste mu poslali i kreirane blokove koji se nalaze postrance crteža.

2. Blok koji je snimljen naredbom WBLOCK i čini cjelinu crteža sam za sebe a također je samostalno snimljen kao datoteka ( nopr: blok_vrata_100_210_30.dwg ) Ovaj blok možete snimiti u neki folder i pozivati ga kada želite i koristiti za druge crteže. Blokove kreirane naredbom WBLOCK možete slati e-mailom kao zasebne cjeline da ih drugi mogu koristiti. 

PRIMJER KAKO SE KREIRA BLOCK

Izradili ste crtež vrata. Taj crtež vrata često trebate koristit u tlocrtu koji crtate. Negdje na radnoj površini pored crteža tlocrta nacrtajte crtež vrata i od njega kreirajte BLOCK na slijedeći način.

Kliknite na gumb MAKE BLOCK na alatnoj traci Draw ( sa tekstualnog izbornika Draw => Block => Make ) ili direktno u Command Line promptu upišite bmake ili block

Otvara Vam se dijalog prozor "Block Definition" kao na slici ispod. Redoslijed koraka vidite na slici.

KORAK 1.
Upišite naziv Bloka i opis Bloka

kako kreirati, izraditi, snimiti Block

KORAK 2.
Kliknite na gumb "Pick Point" u Zoni Base Point. Što znači da trebate odrediti baznu točku pomoću koje ćete smještati blok na crtež. Nakratko nakon klika na dotični gumb , nestat će dijalog prozor i Vi trebate kliknuti na točku koja će biti bazna za smještanje bloka. Oko ove točke možete rotirati blok na crtežu kada ga smjestite.

KORAK 3.
Nakon klika na baznu točku vratit će vam se dijalog prozor i sada uočite da se se u zoni Base Point pojavile koordinate u kojima je smještena bazna točka u sklopu cjelokupnog srteža ( inače ovaj blok možete kasnije pomjerati po radnoj površini bez bojazni da će doći do problema ). Sada trebate na dijalog prozoru kliknuti na gumb "Pick Point" u zoni Objects.

Nakon klika na gumb Pick Point nestat će opet dijalog prozor i pokazivač miša sada ima izgled malog kvadratića ( što znači da trebate nešto selektirati ). Vi selektirajte liniju po liniju ;-), ma neee! selektirajte cijeli crtež pomoću okvira za selektiranje ( pogledajte link 14 na početnoj stranici kako se to radi ). Dakle kliknite u blizini crteža vrata u donjem desnom kutu zadržite tipku miša i povucite dijagonalno preko crteža u gornji lijevi kut iznad crteža. Sada su vam sve linije crteža selektirane a to vidite tako što su sve linije crtkane.
Pritisnite tipku ENTER da bi završili selektiranje i vratili dijalog prozor nazad.

  Enter

postavke prilikom snimanja bloka - AutoCAD

Kliknite na gumb OK da bi završili kreiranje Bloka vrata.

Nakon klika na Enter tipku otvara Vam se dijalog prozor "Edit Attributes" na kojem trebate upisati neke parametre a potom kliknite na gumb OK.

Time je završeno kreiranje bloka vrata.
O insertiranju Block-a u crtež pogledajte slijedeći link.

PROMJENA BASE POINT

Ako želite možete naknadno promijeniti baznu točku smještanja bloka. Sa tekstualnog izbornika odaberite DRAW => BLOCK => BASE i pratite upute.

DODAVANJE ATRIBUTA BLOKU

Ako želite možete dodati neke parametr pored bloka ( attributs ) koje možete učiniti vidljivima ili nevidljivima na crtežu ( invisible ) ali to je već za napredne pa to ostavljam Vama da istražite. ;-)
Inače naredbu za kreiranje i promjenu atributa možete pokrenuti sa ATTDEF i DDATTE. ( pogledajte malo HELP )

PRIMJER KREIRANOG BLOKA SA CRTEŽOM ( u istoj datoteci se nalazi i blok i crtež )

prilikom ispisa ( PLOT ) na papir blok se neće vidjeti jer ćemo ga smjestiti dalje od crteža a možemo na kraju i obrisati. Naravno Blok crtamo u određenom Layer a tako ga i insertiramo u određenom layeru. ( da bi mogli manipulirati sa prikazivanjem i skrivanjem određenih vrata ili svih odjednom )

Naravno Blok prilikom crtanja prilagodite dimenzijama crteža ( iako možete skalirati tj. mijenjati dimenzije bloka pomoću naredbe SCALE sa alatne trake MODIFY.

Napominjem, ovaj blok ne možete koristiti u drugom crtežu naredbom Insert već samo u dotičnom crtežu.
Za insertiranje u drugi crtež morate kreirati Block kao samostalnu datoteku naredbom WBLOCK.

WBLOCK ( snimanje bloka u datoteku )

Kao što sam napomenuo, da bi jedan blok mogli koristit u više crteža ( insertirati ga u crtež ) potrebno ga je snimiti kao zasebnu datoteku.

To se radi na slijedeći način.
Nacrtate crtež ( vrata ili prozora ili nekog dijela crteža npr: radilicu motora ) a potom upišite naredbu WBLOCK u Command Line promptu.
Pojavit će vam s edijalog prozor u kojem trebate odabrati slijedeće:
1. Pick Point da postavite baznu točku smještanja bloka u crtež.
2. Selektiranje crteža koji će činiti blok.
3. Određivanje PATH STAZE ( putanje ) i naziv datoteke gdje će se snimiti

write block - AutoCAD

Adsense sponzor
Nakon klika na Baznu točku kliknite na gumb za Select Object, selektirajte crtež bloka i pritisnite Enter tipku. Odredite putanju snimanja i kliknite na OK gumb. Nakratko će Vam se u gornjem lijevom kutu Autocad-a pojaviti slika crteža bloka i radnja je završena.
Ovaj blok možete otvoriti kao zaseban crtež tj. zasebnu datoteku. Download primjera datoteke OVDJE.

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2020 IvanC -
ic.ims.hr