HOME

1 DIMENSIONS toolbar
2 LINEAR
3 ALIGNED
4 ARC LENGTH
5 RADIUS
6 DIAMETER
7 ANGULAR
8 DIMENSIONS STYLE
   
 
.

AUTOCAD 2007 - Kotni stilovi u Autocadu (Dimensions Style)

8. DIMENSIONS STYLE - KOTNI STILOVI

Search This Web Site

Adsense sponzorKotni stilovi u Autocadu (Dimensions Style)

Naredba za kreiranje i modificiranje kotnih stilova nalazi se na alatnoj traci STYLES ali i na traci DIMENSIONS a pokreće klikom na gumb DIMENSIONS STYLE.

Također trebamo isplanirati KOTNI STIL za kotiranje dotičnog crteža prije nego ga uopće počnemo crtati.
U njemu ćemo prilagoditi linije, boju, debljinu, veličinu kotnih završetaka, visinu slova itd....

Modificiranje kotnog stila započinjemo preko Toolbara => STYLES

Ili alatna traka ( toolbar ) Dimension => Style 
ili Tekstualni izbornik Format => Dimension Style
ili klikom na gumb na alatnoj traci STYLES 

Nakon klika na gumb otvara nam se dijalog prozor Styles Managera, na kojem imamo nekoliko gumba.

Na lijevoj strani selektiramo naziv stila a potom na gumbu Modify modificiramo promjene ili ako želimo kreirati novi stil tada kliknemo na gumb NEW. Upišemo naziv novog stila koji je baziran ( Start With ) na prethodno odabranom i klikom na gumb Continue nastavimo.

Adsense sponzorOtvara nam se novi prozor u kojem je aktvna kartica LINES a na njoj podešavamo postavke kako slijedi na slici ispod.

kotni stil - AutoCAD

Nadalje imamo karticu Symbols and Arrows ( simboli i izgled strelice )

Nadalje imamo karticu za TEXT i podešavanja istog

Nadalje imamo karticu FIT za prilagođavanje

dimension styles - AutoCAD

Nadalje imamo karticu PRIMARY UNITS ( mjerne jedinice )

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr