HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

6. POČETNE POSTAVKE AUTOCAD-a







 Nakon pokretanja Autocad-a možemo promijeniti neke startne postavke. Osim STARTUP postavki prilikom pokretanja možemo definirati slijedeće:

U kom pogledu crtamo crtež 2D ili 3D pa ćemo prema tome prilagoditi i prikazivanje UCS ikone na radnoj površini.?
View => Display => UCS Icon => Properties

određivanje boje UCS-a

vrsta UCS-a

U kojem formatu ćemo snimati završeni crtež ( stariju Autocad verziju ) ?
Koliko često će Autocad praviti *.BAK datoteku ( backup ) za slučaj problema sa računalom i napajanjem.
Tools => Options

automatsko snimanje u Autocadu



Koja veličina pokazivača miša će biti ?
Koja boja radne površine ?

postavljanje Crosshair u Autocadu

Veličinu linija za pokazivača miša ( Crosshair size ) ne trebate mijenjati osim ako se bavite Geodezijom, tada je poželjno da je postavite na 100 %. Zašto ? nemam pojma tako sam vidio da geodete rade ;-), a vjerojatno ima svoju svrhu da se mogu vidjeti određene točke u liniji pokazivača prilikom crtanja linija i slično.

Na ovom dijalog prozoru ima još postavki koje se mogu promijeniti ali to ostavljam Vama da istražujete. Ipak je ovo samo web za edukaciju OSNOVA.

Također postavite parametre UNITS ( jedinica ) u kojima crtate crtež. FORMAT => UNITS. Autocad kao mjerni parametar koristi "JEDINICU" ( UNITS ) a postavljanjem postavki mi odabiremo hoće li to biti milimetri, centimetri, metri, kilometri itd.... U Strojarstvu se koriste milimetri, u građevinarstvu centimetri a u geodeziji metri. Dakle ovo je važno zbog PLOTANJA ( ispisa na papir ) i MJERILA koje se postavlja na kraju.
 







Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2020 IvanC - ic.ims.hr