HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

4. POKRETANJE AUTOCAD-a

Search This Web Site

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 pokrećemo preko gumba Start na alatnoj traci Windows XP-a ili preko direktnog klika na ikonu ili datoteku koja je rađena u Autocad-u. Ovdje se neću zadržavati jer smatram da trebate imati osnove predznanja za rad u Windows XP operativnom sustavu i znati kako se pokreće neka programska aplikacija.

Nakon pokretanja Autocad-a pojavljuje Vam se prozor poput ovoga na slici ispod gdje trebate odabrati vrstu rada u Autocadu.

startne postavke  u Autocadu

Nakon toga može Vam se pojaviti slijedeći prozor kao na slici ispod ( a i ne mora, ovisno je li uključena ova opcija ) ako nije, na kraju ove stranice pogledajte kako se uključuje i isključuje opcija da bi ste dobili STARTUP dijalog box.

Postavljanje jedinica mjere kao i njihove preciznosti

Postavljanje jedinca mjerenja kuta kao i njegove preciznosti ( prikaza u decimalama ili ne )

Postavljanje polaznog smjera crtanja kutova -  EAST ( Istok )

Postavljanje smjera crtanja Counter Clockwise u smjeru obrnuto od kazaljke na satu ( u GEODEZIJI se postavlja na Clockwise )

Ovdje u opciji AREA možete postaviti veličinu područja za crtanje ( a ne morate, ali tada ćete se koristiti mjerilom za ispis na papir ( PLOT-anje )

Adsense sponzorKad smo već kod određivanja veličine područja za crtanje, u koliko ste isključili STARTUP dijalog prozor, i nadalje možete postaviti veličinu područja, granice crtanja.

- u Coomand Line upišite naredbu LIMITS a potom zadajte veličinu područja ( npr: za papir A4 upišite 210,297 pa pritisnite Enter. )
Uočite da prvo ide širina a potom dužina ( u 2D nema visine pa tako nije dobro reći širina i visina ). Dakle širina papira je 210 jedinica a dužina papira je 297 jedinica ( naravno za mjernu jedinicu u postavkama ćemo odabrati milimetre ). Također možete uočiti da je ovo PORTRAIT položaj papira, za LANDSCAPE položaj papira treba upisati 297,210.

- Sa tekstualnog izbornika odaberite naredbu Format => Drawing Limits i dalje upišite kako slijedi u prethodnom slučaju.
Ako želite u radnom prozoru vidjeti cijelo područje crtanja koje ste odabrali zumirajte pogled pomoću ikone-gumba ZOOM
( ili Command: upišite Z + enter, potom upišite A + enter, što znači ALL ( sve ) )
( možete uključiti GRID funkcijski gumb - prikaz pomoćne mreže, za provjeru gdje Vam se nalazi područje crtanja )


Za uključenje STARTUP dijalog prozora pratite slijedeću sliku ispod. Dakle u Command Line utipkajte naredbu STARTUP a potom pritisnite tipku ENTER, ako Vam se prikaže 0 znači da je startni prozor isključen, upišite 1 i pritisnite enter, sada će Vam se prilikom slijedećeg pokretanja Autocad-a pojaviti startup prozor. ( Dakle 0 je za isključen a 1 za uključen )

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr