HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - kako se selektira crtež - kako označiti crtež - kako obilježiti dio crteža

14. RAD S MIŠEM - kretanje po crtežu i
SELEKTIRANJE MIŠEM

Search This Web Site

Adsense sponzorVrlo važno je znati kretati se po crtežu. Kretanje po crtežu radimo pomoću miša sa TRI tipke.

Za kretanje po crtežu važne su alatne trake koje sadrže gumbe za ( pomicanje crteža i zumiranje )
Sve to možemo pomoću miša sa tri tipke.

Lijeva tipka miša  ( LTM ) služi nam za

- crtanje linija preko naredbe za crtanje
- odabir gumba
- pomicanje crteža preko gumba PAN
- selektiranje određenih linja klikom na dotičnu liniju
- selektiranje cijelog ili dijela crteža s LIJEVA NA DESNO ili s DESNA NA LIJEVO
 

Desna tipka miša ( DTM )

služi nam kao tipka ENTER na tipkovnici ( u međunaredbenom koraku ) kao i otvaranje skočnog izbornika sa određenim naredbama

Srednja tipka miša ( KOTAČIĆ )

služi nam za uvećanje i smanjenje pogleda na crtež ( zoom ) tako što ga okrećemo prema sebi ( smanjenje ) ili ga okrećemo od sebe ( uvećanje ).
Pritisak i zadržavanje kotačića aktivira promjenu pokazivača miša i preobražaj iz Crosshair u PAN ( ruka ) i sve dok držimo kotačić sa prikazom ruke možemo pomjerati crtež u bilo koju stranu radnog prozora.
Dvoklik na kotačić zumira crtež na mjeru otvorenog radnog prozora.

Miš nam također služi da možemo promatrati 3D crtež u prostoru Realistic View i slično

U svrhu kretanja po crtežu na raspolaganju imamo i alatne trake , a naravno mišem aktiviramo sve gumbe i ikone.

     

alatna traka (toolbar) standard

SELEKTIRANJE MIŠEM ( naredba SELECT )

Mišem vršimo selektiranje ( označavanje ) linija, dijelove crteža ili kompletnog crteža. Nakon selektiranja jednog dijela slobodno selektiramo slijedeće dijelove crteža a selektirani dijelovi na sebi imaju GRIP ( hvataljke ) a istodobno se preobraze u crtkanu liniju.

Selektiranje poništavamo tipkom ESCAPE ( ESC ) na tipkovnici

SELEKTIRANJE ( označavanje ) LINIJE
Ako želimo označiti neku od linija kliknemo LTM na dotičnu i ona se preobrazi u crtkanu liniju sa hvataljkama na krajevima ( koje služe za pomjeranje ). Ovdje možemo razlikovati dvije vrste linija ( line i polyline ), Obična linija ima tri hvataljke GRIP ( krajnja-polazna_Endpoint, središnja_Midpoint i krajnja-završna_Endpoint ) dok Polyline nema središnju hvataljku.

selektiranje, označavanje linije u Autocadu

SELEKTIRANJE 2D LIKA i 3D TIJELA ( pravokutnika, polygona , 3D tijela.. )
Selektiranje vršimo slično kao kod linije, kliknemo na jednu od linija lika i sve linije lika će se preobraziti u crtkane linije sa hvataljkama.

selektiranje, označavanje 2D likova u Autocadu

SELEKTIRANJE RAZVLAČENJEM MIŠA ( s lijeva na desno i s desna na lijevo )

Kada želimo na crtežu selektirati više linija da ne bi klikali na jednu po jednu imamo mogućnost selekcije mišem i to na slijedeći način :

S LIJEVA NA DESNO

Ovo selektiranje se vrši tako što pritisnemo Lijevu tipku miša ( LTM ) i zadržimo je pa povučemo preko linija ili dijela crteža koji želimo selektirati. U ovom slučaju povlačenja u desnu stranu selekcija će se izvršiti nad onim linijama koje su potpuno obuhvaćene selektirajućim prozirnim okvirom. Dakle ako ne obuhvatite kompletnu liniju ( lik, tijelo )  na njoj se neće izvršiti selektiranje.
Ovo selektiranje možete vršiti od gore prema dolje dijagonalno ili od dolje prema gore dijagonalno. Na slici ispod je varijanta selektiranja od gore prema dolje dijagonalno.

Za primjer ću pokazati selektiranje na dva lika i liniju. Uočite na donjoj slici što sam uradio a također uočite "selektirajući" prozirni okvir PLAVE BOJE.

selektiranje, označavanje mišem u Autocadu

Kliknuo sam LTM na lijevoj strani crteža i zadržao tipku pa potom povukao u točku 2 ( od gore prema dolje dijagonalno ) da bih obuhvatio kompletan pentagram i liniju koji se nalaze u pravokutniku. Uočite da nisam obuhvatio pravokutnik u potpunosti.
Rezultat se nalazi na slici ispod nakon selektiranja

S DESNA NA LIJEVO

Ovo selektiranje se vrši tako što pritisnemo Lijevu tipku miša ( LTM ) i zadržimo je pa povučemo preko linija ili dijela crteža koji želimo selektirati. U ovom slučaju povlačenja u lijevu stranu selekcija će se izvršiti nad svim onim linijama ( pravokutnicima, tijelima... ) koje su barem djelomično obuhvaćene selektirajućim prozirnim okvirom. Dakle ako samo dodirnete liniju ( lik, tijelo )  na njoj će se izvršiti selektiranje.

Za primjer ću pokazati selektiranje na dva lika i liniju. Uočite na donjoj slici što sam uradio a također uočite "selektirajući" prozirni okvir ZELENE BOJE.

selektiranje mišem u Autocadu

Kliknuo sam LTM na desnoj strani crteža i zadržao tipku pa potom povukao u točku 2 ( od dolje prema dolje dijagonalno ) da bih obuhvatio dijelove linije, pravokutnika i pentagram samo dodirnuo.
Rezultat se nalazi na slici ispod nakon selektiranja

Adsense sponzor

Postoji i način selektiranja dijagonalno od gore prema dolje
 

Dakle po samom selektirajućem okviru možemo zaključiti što će se sve selektirati. PLAVA boja samo ono što obuhvatimo potpuno i ZELENA boja, selektira se sve ono što smo dotakli.

U Koliko želite vidjeti VIDEO prezentaciju selektiranja skinite ovu ZIP datoteku i raspakirajte je. Unutra se nalazi *.AVI datoteka koju možete pogledati u WMP. KLIK HERE

NAREDBA SELECT

Upisom naredbe SELECT u Command Line a potom upisom znaka ? ( upitnik ) pojavljuju vam se sve podnaredbe ove naredbe.
Pomoću ovih podnaredbi možete selektirati dijelove crteža.

Command: SELECT
Select objects: ?
*Invalid selection*
Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/
Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object

Adsense sponzorZa više detalja skinite OVU datoteku

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr