HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - lajeri i kotni stilovi - Layers style

13. LAYERS i KOTNI STIL

Search This Web Site

Adsense sponzorLAYERS ( layeri - slojevi )

Prilikom pripreme za crtanje trebamo voditi računa o Layerima ( slojevima ) i obavezno planirati njihove postavke. Kod crtanja postoje neka pravila debljina linija, ista možete downloadati na OVOM linku.

Layers - slojevi u Autocadu

Što su LAYERI

Zamislite ih kao PROZIRNE PVC FOLIJE koje se koriste kod predavanja u edukacijama ( školama ) na grafoskopu.
NA svakoj foliji ( Layer ) nalazi se dio crteža u određenoj boji a kada ih posložite jedan na drugi dobijete izgled kompletnog crteža. Kako uklanjate određenu foliju ( Layer ) tako se ona ne vidi prilikom projiciranja na platno.

Tako isto rade i LAYERI ( slojevi ) u Autocadu. Svaki Layer ( sloj )  ima svoju određenu boju, debljinu i vrstu linije, a na Layeru možemo uključivati i isključivati dijelove da bi se Layer uopće vidio/prikazao ili eventualno plotao ( printao )

Evo nekoliko primjera Layera iz jednog crteža koji se sastoji od 4 layera ( sloja ):

Adsense sponzorI na kraju kada preklopimo sve Layere jedan preko drugoga imamo gotov crtež

Adsense sponzor
 Postavljanje LAYERS radimo preko Toolbara LAYERS. Za crtanje nekog složenijeg crteža u 2D trebamo planirati debljine linija, boje, vrste linija, a u 3D trebamo planirati sve elemente koji će činiti završni crtež. Tako ako planiramo crtati neku kuću u 3D moramo planirati da imamo Layer za svaki element od kojeg će se sastojati gotov crtež ( npr: Layer za: tlocrt, zidove, prozore, vrata, grede, rogove, krov, dimnjak, terasu, staklenu stijenu itd...

Klikom na gumb Layer Properties Manager aktiviramo dijalog prozor Dotičnog Managera i u njemu kreiramo nove Layere, brišemo, određujemo boju, vrstu i debljinu linije, klikom na žutu lampicu ( sijalicu ) uključujemo ga ili isključujemo.

Primjer Layera za gornji crtež ( ima ih i viška ali to ne smeta, jednostavno ih možete isključiti ( deaktivirati sa pogleda ) klikom na sijalicu ) )

postavljanje, kreiranje novog Layera u Autocadu

Ako želimo izmijeniti neki od parametara layera potrebno je kliknuti na dotični parametar a potom promijeniti ga pa potvrditi obavezno na APPLY i klik na OK.
Ovdje želim samo spomenuti parametar Layera FREEZE. Važno je znati da ima isti efekat kao i sijalica ( isključuje pogled na dotični layer ) ali s tom razlikom što Freeze nakon isključenja ( pretvara se u pahuljicu snijega ) u potpunosti iz memorije ( RAM-a ) izbacuje veličinu prostora koji je layer zauzimao i time rasterećuje računalo za brži rad, dok se to ne događa kada isključimo pogled na layer na sijalicu.

Primjer planiranih Layers za izradu jedne kuće. Pogled na kuću u ovom trenutku je Realistic View ( u kojem s emogu dodavati MATERIALS, materijali za realističan prikaz zidova od cigle, crijepa na krovu itd ) btw; pogledajte link 1 - uvodne slike


PROBLEM SA POZICIJOM LAYERA (prikazivanje određenog Layera u front pogledu)

U koliko imate problem sa pozicijom Layera ( ovdje mislim na poziciju jedan iznad drugoga ) potrebno je određeni Layer pozicionirati na mjesto da nam bude prioritetni u prikazu.

Za primjer uzmimo jednu običnu liniju koju smo nacrtali u nekoliko boja i nekoliko Layera ali sve linije su iste debljine.
- Layer1 => Žuta
- Layer2 => Plava
- LAyer3 => Crvena

Ako Layere zamislimo kao prozirne folije, i postavimo ih jednu preko druge, vidjet ćemo samo onu liniju one boje koja se nalazi u Layeru koji je na vrhu (najgornji). Linije ispod nećemo vidjeti jer ih prekriva najgornji Layer.

Gledajući s aspekta AutoCad-a vidimo također liniju tj. Layer koji je u FRONT položaju. Ovo Front podrazumijeva najgornji Layer. Ako isključimo najgornji Layer vidjet će nam se slijedeći Layer koji je sada u tom trenutku najgornji.
Međutim ako dođete u situaciju da crtate nekakav crtež sa više Layera i linije Vam se preklapaju a tako mora ostati tj. svi Layeri moraju biti uključeni tada imate mogućnost da postavite Layer u određeni FRONT položaj, dakle da bude prvi vidljiv prilikom otvaranja crteža.

Uočimo na slici ispod tri Layera i liniju koja se preklapa u sva tri Layera ( drugačije boje). Bez obzira koji Layer je "Current" prilikom snimanja uvijek će nam se vidjeti Layer3 crvene boje, jer smo ga zadnjeg napravili i snimili crtež. (zamislite kompliciran crtež sa puno linija koje se preklapaju a Layeri trebaju biti uključeni).

Da bi postavili određeni Layer (u ovom slučaju želimo PLAVU liniju postaviti uvijek vidljivu prilikom otvaranja crteža) u FRONT pogled koristite gumb DRAWORDER sa tollbara MODIFY II

Bez obzira koji nam je TEKUĆI (Current) Layer kliknimo na gumb DRAWORDER a potom na liniju CRVENE boje + ENTER,
U command Line naredbenom redu uočite slijedeće

a to sve izgleda tako što ćemo CRVENU liniju na koju smo kliknuli postaviti iza PLAVE koja je ispod nje ( BACK )

I na kraju imamo rezultat da nam je PLAVA linija vidljiva prilikom svakog pokretanja (otvaranja) crteža.


DIMENSIONS STYLE ( KOTNI STILOVI )

Također trebamo isplanirati KOTNI STIL za kotiranje dotičnog crteža.
U njemu ćemo prilagoditi linije, boju, debljinu, veličinu kotnih završetaka, visinu slova itd....

Modificiranje kotnog stila započinjemo preko Toolbara => STYLES

Ili alatna traka ( toolbar ) Dimension => Style 
ili Tekstualni izbornik Format => Dimension Style
ili klikom na gumb na alatnoj traci STYLES 

Nakon klika na gumb otvara nam se dijalog prozor Styles Managera, na kojem imamo nekoliko gumba.

Styles - Stilovi u Autocadu

Na lijevoj strani selektiramo naziv stila a potom na gumbu Modify modificiramo promjene ili ako želimo kreirati novi stil tada kliknemo na gumb NEW. Upišemo naziv novog stila koji je baziran ( Start With ) na prethodno odabranom i klikom na gumb Continue nastavimo.

Adsense sponzorOtvara nam se novi prozor u kojem je aktvna kartica LINES a na njoj podešavamo postavke kako slijedi na slici ispod.

Nadalje imamo karticu Symbols and Arrows ( simboli i izgled strelice )

Nadalje imamo karticu za TEXT i podešavanja istog

Nadalje imamo karticu FIT za prilagođavanje

Nadalje imamo karticu PRIMARY UNITS ( mjerne jedinice )

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr