HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

11. NAJČEŠĆE KORIŠTENE NAREDBE  AUTOCAD-a

Search This Web Site

Naredba Način zadavanja naredbe Command Namjena
Line line crtanje ravne linije
Construction Line xline crtanje zrakaste linije iz središta
Polyline pline
pl
crtanje polilinije - linije koja nema srednju hvataljku
Polygon polygon crtanje poligona - višekutnika
Recetangle rec
recetangle
crtanje pravokutnika
Arc arc crtanje luka
Circle circle
c
crtanje kružnice
Revision Cloud revcloud crtanje isječka crteža u obliku oblačića
Spline spline crtanje valovite linije
Ellipse ellipse crtanje elipse
Make Block block kreiranje bloka od gotovog crteža
Insert Block insert umetanje bloka u crtež
Wblock Snimanje bloka u datoteku
- wblock
- određivanje ( pick point ) hvatišta bloka
- selektiranje dijela crteža ( ili kompletnog ) koji će prikazivati blok
wblock snimanje bloka u datoteku
Point    point crtanje točke

ako točku definiramo po izgledu tada ćemo je moći vidjeti

Hatch hatch šrafiranje dijela crteža
Region region kreiranje regije ( zajednićke površine ) od više linija ili polilinija
Linear dimlinear pravokutno kotiranje
Aligned Dimensions dimaligned kotiranje pod bilo kojim kutom
Arc Length dimarc kotiranje luka
Radius dimradius kotiranje radiusa kružnice - polumjera
Diameter dimdiameter kotiranje diametra kružnice - promjera
Angular dimangular kotiranje kuta
Copy copy kopiranje crteža, linije, lika
Mirror miror zrcaljenje, preslikavanje crteža preko određene osi-linije
Offset offset dupliciranje linije
Array array kopiranje objekata u nizu ( pravokutno ili polarno raspoređene )
Move move pomjeranje ( pomicanje ) objekta, linije, crteža itd..
Rotate rotate
ro
rotiranje objekta, crteža, linije...
Trim trim
tr
odsjecanje dijela linije
Extend extend
ex
produljenje linije
Chamfer chamfer
cha
skošenje vrhova, bridova
Fillet fillet
f
Zaokruživanje dvije spojene linije ( objekta ), spajane dvije linije sa kružnim lukom određenog promjera
Explode explode rastavljanje spojenog crteža u dijelove ( linije ) npr: regiona u linije
Edit Polyline pedit Uređivanje polilinije
Polysolid polysolid crtanje 3D objekta sa visinom
Box box crtanje 3D tijela ( kocke, kvadra.. )
Cone cone crtanje stošca
Extrude extrude izvlačenje visine lika ( kreiranog regiona )
Union union spajanje dva objekta u jedan
Subtract subtract odsjecanje jednog objekta od drugog 
Dimensions Style dimstyle podešavanje kotnog stila
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr