HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT (ispis) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Upute za rad u Autocadu - ACAD 2D i 3D upute
online priručnik za Autocad 2007 na hrvatskom jeziku

1. UVOD u AUTOCAD 2007
(2D i 3D crtanje u Autocadu)

Search This Web Site
Adsense sponzor
AutoCAD 2007 priručnik za početnike (ACAD 2D i 3D upute za rad u AutoCAD-u)
(tutorijali - priručnik za početnike u AutoCAD-u)

Kako najlakše naučiti Autocad?
Ovom web stranicom o AUTOCAD-u tzv. priručnikom želim pomoći početnicima, tj. onima koji žele samostalno naučiti raditi u AUTOCAD-u 2007 a do sada se nikada nisu susretali sa radom u njemu. Naravno, trebate znati neke osnove engleskog jezika. Nemojte očekivati profesionalno educiranje za rad u Autocad-u već na ovaj online edukacijski web gledajte kao osnove za rad u Autocadu . Dakle prikazujem osnovne korake u AutoCAD-u onako kako sam ih ja prošao i kako ih ja shvaćam. U koliko se želite baviti profesionalno radom u Autocad-u upišite se u neku od ustanova koje se time bave profesionalno za napredniji rad. Ako pažljivo pratite sve linkove i korake "garantiram" Vam da ćete se sami osposobiti za rad u Autocadu 2007.

ŠTO JE AUTOCAD

Laičkim jezikom rečeno, Autocad je program namijenjen za 2D i 3D crtanje crteža u Autocadu, recimo u strojarstvu, građevinarstvu i geodeziji. U njemu se mogu crtati crteži u dvodimenzionalnom pogledu (2D) i trodimenzionalnom pogledu (3D) na predmet (crtež) koji crtamo.
Ima još raznih programa za te namjene a postoje i specijalizirani programi pomoću kojih možete vršiti 2D crtanje i 3D modeliranje crteža i slično.

POSTAVKE PARAMETARA (UNITS) U AUTOCADU

Ovaj web-online Autocad elektronski priručnik, bavi se osnovama rada u AutoCAD-u. Prije samog početka rada postavite parametre UNITS (jedinica). FORMAT => UNITS. AutoCAD kao mjerni parametar koristi "JEDINICU" (UNITS) a postavljanjem postavki mi odabiremo hoće li to biti milimetri, centimetri, metri, kilometri itd.... . naravno prema tim jedinicama ćemo se voditi prilikom crtanja. U AutoCAD-u osnovna jedinica crtanja je UNITS bez obzira što vi odabrali u Insertion scale. U Strojarstvu se koriste milimetri, u građevinarstvu centimetri a u geodeziji metri. Dakle ovo je važno zbog PLOTANJA (ispisa na papir) i MJERILA koje se postavlja na kraju. (ili ako želite inche ili kilometre ;-)

postavke units u Autocadu

Adsense sponzor


Adsense sponzor
Za sam rad u Autocadu trebamo imati neka osnovna znanja za rad na računalu, a isto tako dobro je imati predznanje osnova crtanja kao i poznavanje KOORDINATNOG sustava. Ako ne poznajete koordinatni sustav (UCS) pogledajte link KOORDINATNI SUSTAV.

Ukoliko doista želite naučiti raditi u AutoCAD-u 2007 prođite ovaj web korak po korak slijedeći linkove, nemojte preskakati jer ćete izostaviti nešto što je važno za konačan rezultat Vašeg crteža.

Mogu još samo napomenuti da sve ovisi o Vama i vašoj kreativnosti. Prilikom crtanja nekog istog crteža 5 različitih crtača isti crtež može nacrtati sa različitim opcijama, upotrebom različitih linija i slično. Nemoguće je striktno objasniti kako se može u cijelosti nacrtati neki crtež jer npr: STOŽAC netko može nacrtati pomoću naredbe CONE a netko pomoću kombinacije CIRCLE-EXTRUDE/Taper Angle.
To i nije važno, važno je nacrtati crtež kakav se zahtijeva a kako doći do konačnog cilja to je stvar Vaše kreativnosti.
Nadam se da ste razumjeli što sam htio reći ;-)

Primjeri crteža koji možete izraditi u Autocadu

primjer tlocrta u Autocadu primjer kuće u acadu

Adsense sponzorkuća u Autocadu
primjer kuće u Autocadu

Za izradu ove web stranice korišteni su izvorni materijali:

- Internet mreža
- Stečena osnovna znanja edukacije za osposobljavanje "tehnički crtač na računalu"
- AutoCAD 2005 for dummies (M.Middlebrook)
- AutoCAD (autor M. Lučić)
- AutoCAD "Tehničko crtanje" autorica M. Trconić
- AutoCAD skripta "osnove za tehničko crtanje" Strojarski fakultet u Sl. Brodu
- Zahvaljujem se na stručnim sugestijama prof. Josip Lolić tokom predavanja

Knjigu autorice M.Trconić možete kupiti ovdje  Knjigu autora M.Lučić možete kupiti ovdje

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr