Excel tutorials

Teme tutorijala i uputa za rad u AutoCAD-u

za početnike

AutoCAD 2007 za početnikelogotip header autocad

1   Uvod u AUTO CAD 2007
2   KOORDINATNI SUSTAV u AutoCAD
3   Vrste koordinata u AutoCAD-u
4   Pokretanje AutoCAD-a
5   Izgled radnog prozora AutoCAD
6   Početne postavke, podešavanje AutoCAD
7   Funkcijske tipke u AutoCAD
8   Alatne trake u AutoCAD
9   Statusna alatna traka - MOD-ovi
10   UCS - User Coordinate Sytem
11   Najčešće korištene naredbe u AutoCAD
12   Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13   LAYERS i Kotni stilovi u AutoCAD
14   Kretanje po crtežu - selektiranje
15   Crtanje - DRAW u AutoCAD
   
1 DRAW toolbar u AutoCAD
2 LINE
3 CONSTRUCTION LINE
4 POLYLINE
5 POLYGON
6 RECETANGLE
7 ARC
8 CIRCLE
9 SPLINE
10 ELLIPSE
11 MAKE BLOCK - WBLOCK
12 INSERT BLOCK
13 POINT
14 HATCH
15 REGION
16 TABLE
17 MULTILINE TEXT
18 SKETCH
16   Kotiranje - DIMENSIONS u AutoCAD
   
1 DIMENSIONS toolbar u AutoCAD
2 LINEAR
3 ALIGNED
4 ARC LENGTH
5 RADIUS
6 DIAMETER
7 ANGULAR
8 DIMENSIONS STYLE
17   Promjene - MODIFY u AutoCAD
   
1 MODIFY toolbar u AutoCAD
2 COPY
3 MIRROR
4 ARRAY
5 OFFSET
6 MOVE
7 ROTATE
8 TRIM
9 EXTEND
10 CHAMFER
11 FILLET
12 EXPLODE
13 EDIT POLYLINE
18   Vrste 2D koordinata u AutoCAD
   
1 2D KOORDINATE u AutoCAD
2 Pravokutne APSOLUTNE
3 Pravokutne RELATIVNE
4 Polarne APSOLUTNE
5 Polarne RELATIVNE
19   ORTOGONALNO CRTANJE u AutoCAD
20   Pogled na crtež - VIEW u AutoCAD
   
1 VIEW alatna traka u AutoCAD
2 TOP
3 BOTTOM
4 LEFT
5 RIGHT
6 FRONT
7 BACK
8 SW ISOMETRIC
9 SE ISOMETRIC
10 NE ISOMETRIC
11 NW ISOMETRIC
12 Ortogonalna projekcija
21   3D modeliranje - MODELING u AutoCAD
   
1 MODELING toolbar u AutoCAD
2 POLYSOLID
3 BOX
4 CONE
5 EXTRUDE
6 UNION
7 SUBTRACT
8 LOFT
22   Vrste 3D koordinata u AutoCAD
   
1 3D KOORDINATE u AutoCAD
2 Pravokutne APSOLUTNE
3 Pravokutne RELATIVNE
4 Polarne CILINDRIČNE - APSOLUTNE
5 Polarne CILINDRIČNE - RELATIVNE
6 Polarne SFEROIDNE - APSOLUTNE
7 Polarne SFEROIDNE - RELATIVNE
23   Sastavnica u AutoCAD
24   PLOT ( ispis ) crteža u AutoCAD - MJERILO; postavljanje debljina linija i boje za plotanje, rotiranje crteža prilikom plotanja
25   Primjeri 2D gotovih crteža u AutoCAD
26   Primjeri 3D gotovih crteža u AutoCAD
27   Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI u AutoCAD
28   Autocad keyboard shortcut (download PDF)
29   Dimenzije i veličine papira u milimetrima
 

DIMENZIJE PAPIRA
VELIČINE I STANDARDNI FORMATI ARAK PAPIRA
(dimensions and size sheet of paper)

Na ovoj web stranici možete pogledati koje su sve standardne dimenzije ili formati arak papira.
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Dimenzije ili veličine arka papira navedene su u milimetrima

Arak papira A0 i njegova raspodjela po dimenzijama

raspodjela dimenzija papira arak format A0

 

Arak papira B0 i njegova raspodjela po dimenzijama

Dimenzija i raspodjela arak papira format B0

 

DIMENZIJE ili VELIČINE i FORMATI PAPIRA (arak A0, B0... D10)

 

Format Dimenzije u milimetrima Format Dimenzije u milimetrima Format Dimenzije u milimetrima Format Dimenzije u milimetrima
A0 841 x 1188 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1296 D0 771 x 1090
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 D1 545 x 771
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 D2 385 x 545
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 D3 272 x 385
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 D4 192 x 272
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 D5 136 x 192
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 D6 96 x 136
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 D7 68 x 96
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 D8 48 x 68
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 D9 34 x 48
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 D10 24 x 34